Tải về mẫu hợp đồng cộng tác viên (.Doc)

Mẫu hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng dành cho những ai là cộng tác viên tham gia lao động với công ty. Trong hợp đồng này ghi rõ những điều khoản; quyền lợi và nghĩa vụ cụ thể của hai bên.

Hợp đồng cộng tác viên kinh doanh được biên soạn rõ ràng, cụ thể, dễ dàng sử dụng. Dưới đây là mẫu hợp dồng cộng tác viên mà IOTStartup chia sẻ cho các bạn.

1. Cộng tác viên là gì?

Cộng tác viên là một thuật ngữ được sử dụng nhiều trng đời sồng hằng ngày. Tuy nhiên, cụm từ này lại không được quy định tại các văn bản pháp luật.

Theo cách hiểu thông thường, cộng tác viên bao gồm những cá nhân, người làm việc tự do hợp tác với một doanh nghiệp, một tổ chức hoặc một các nhân khắc, được các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân này giao một công việc hoặc một số công việc nhất định.

2. Hợp đồng cộng tác viên là gì?

Hiện nay, các văn bản pháp luật chưa có quy định về cộng tác viên cũng như hợp đồng cộng tác viên, tuy nhiên, vì hợp đồng cộng tác viên được hình thành dựa trên sự thỏa thuận, bình đẳng, tự do ý chí giữa các bên nên về bản chất, hợp đồng cộng tác viên là một giao dịch dân sự và chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự 2015.

Các bên cũng có thể ký kết với nhau hợp đồng dịch vụ thay cho hợp đồng cộng tác viên do hai dạng hợp đồng này đều ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên về việc thực hiện một hoặc một số công việc nhất định, tự do về thời gian, địa điểm làm việc, sau khi hoàn thành công việc, các bên bàn giao kết quả và thanh toán thù lao cho nhau chứ không hình thành quan hệ lao động.

Hợp đồng cộng tác viên có phải là hợp đồng lao động không?

Bộ luật Lao động 2019 quy định trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động nên việc có hình thành quan hệ lao động nhưng chỉ ký hợp đồng cộng tác viên ở trên thì hợp đồng cộng tác viên đó vẫn được coi là hợp đồng lao động.

3. Mẫu hợp đồng cộng tác viên

mẫu hợp đồng cộng tác viên
Mẫu hợp đồng cộng tác viên

Bạn có thể tài về hợp đồng cộng tác viên ở cuối bài viết.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN

TÊN MIỀN VÀ KHÔNG GIAN LƯU TRỮ WEBSITE

Số: 01032019/HĐĐL/iNET-TTP

 • Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 27/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
 • Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
 • Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
 • Căn cứ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
 • Căn cứ Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;
 • Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 8/6/2016 Hướng dẫn trình tự , thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ;
 • Căn cứ thông tư 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016  của Bộ tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam;
 • Căn cứ vào yêu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày…. tháng….. năm 2019    , chúng tôi gồm:

Bên A:
 Địa chỉ liên hệ:
 Điện thoại:                                   Email:
 Số tài khoản:                                                              Ngân hàng:
 Mã số thuế:
  
  Bên B: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM INET
 Người đại diện (Tổ chức): Ông Trần Xuân Hậu
 Chức vụ (Tổ chức): Phó Giám đốc (Theo giấy ủy quyền số 0110/2018/UQ-iNET ký ngày 01/10/2018)
 Địa chỉ liên hệ: Số 247 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 Điện thoại:    (024)-3838 5588                                  Email: tenmien@inet.vn
 Số tài khoản: 0491001700825                           Ngân hàng: Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Thăng Long
 Mã số thuế: 0103581701
  

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản sau đây:

ĐiỀu 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

 1. Bên A nhận làm Cộng tác viên cung cấp tên miền và đại lý không gian lưu trữ website cho bên B theo mức chiết khấu đính kèm hợp đồng này.
  1. Mỗi lần thay đổi tỷ lệ hoa hồng, thay đổi giá tiếp theo do biến động tỷ giá hoặc do nhà cung cấp thay đổi giá được iNET niêm yết trên website https://inet.vn/bang-gia-dai-ly và thông báo bằng email tới đại lý.
  1. Ngay sau khi ký hợp đồng bên A đóng trước một số tiền theo yêu cầu của bên B (ký quỹ) tối thiểu là 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng). Bên A được hưởng thù lao trực tiếp ngay khi đăng ký dịch vụ. Giá chiết khấu dành cho đại lý không áp dụng cho dịch vụ Backorder (dịch vụ canh mua tên miền hết hạn).
  1. Khi khoản tiền ký quỹ hết, để tiếp tục đăng ký và gia hạn dịch vụ, bên A phải tiếp tục nộp tiền ký quỹ. Mỗi lần nộp tối thiểu là 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng) và khoản tiền nộp phải là bội số của 1.000.000 VNĐ.
  1. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. Đơn vị sử dụng là tiền Việt Nam (VNĐ)

Trong trường hợp bên A thanh toán bằng tiền mặt, nhân viên thu phí của bên B phải xuất trình giấy giới thiệu của Công ty. Việc thanh toán được xác nhận bởi phiếu thu kèm giấy giới thiệu và hóa đơn tài chính.

Trong trường hợp chuyển khoản, bên A chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí chuyển khoản liên quan.

 1. Phương thức xuất hóa đơn

Bên B xuất hóa đơn GTGT cho bên A theo số tiền thực tế Bên A đã sử dụng để mua dịch vụ của Bên B hàng tháng. Các hóa đơn được xuất và giải quyết trong quý phát sinh giao dịch, quá thời gian trên Bên B sẽ không giải hóa đơn cũng như  các khiếu nại liên quan đến hoá đơn của các giao dịch này.

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

 • Được công nhận và thực hiện vai trò của Đại lý nhà đăng ký tên miền, sử dụng logo cũng như các thông tin trên website của Bên B trong hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền và các dịch vụ khác.
  • Đươc chủ động tuyên truyền, quảng bá và cung cấp đăng ký, duy trì tên miền ra cộng đồng.
  • Giữ thông tin và đảm bảo liên lạc giữ 02 bên được thông suốt trong quá trình hợp đồng được thực hiện, trong trường hợp có sự thay đổi Bên A cần báo lại cho Bên B cập nhật.
  • Tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và quản lý thông tin điện tử  trên Internet hiện hành của Bộ Thông Tin và Tuyền Thông và các quy định hiện hành khác của pháp luật Việt nam có liên quan.
  • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng quy định hiện hành, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Nếu đăng ký sai tên miền cho khách hàng thì Bên A tự chịu trách nhiệm với khách hàng của mình và sẽ không được hoàn trả lại tiền tên miền đã đăng ký sai đó.
  • Chịu trách nhiệm về việc đăng ký, quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền và các dịch vụ khác của mình và chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền và các dịch vụ khác của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.
  • Thực hiện bán tên miền Việt Nam đúng giá theo quy định của Bộ Tài chính, hiện tại là Thông tư số 208/2016/TT-BTC ban hành ngày 10/11/2016.
  • Bên A không được dùng thông tin của bên A để đăng ký tên miền cho khách hàng của bên A.
  • Bên A chịu trách nhiệm nhắc gia hạn tên miền tới khách hàng của bên A trước ngày tên miền hết hạn.
  • Chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền và các dịch vụ khác đã đăng ký. Trong mọi trường hợp, tên miền và các dịch vụ khác không tiếp tục nộp phí duy trì khi đến hạn đều bị tự động tạm ngừng và thu hồi theo quy định. Riêng tên miền Việt Nam (đuôi .VN) bị thu hồi theo quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (sau 35 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng).
  • Bên A khi đăng ký tên miền cho khách hàng cần có bản khai đăng ký tên miền Việt Nam, bản khai tên miền Quốc tế trong đó có chữ ký của chủ thể, đóng dấu (đối với tổ chức), thường xuyên hoặc định kỳ gửi về cho Bên B kèm bản photo CMND của chủ thể hoặc người đại diện (đối với tổ chức). Theo quy định, Bên B có trách nhiệm lưu giữ và quản lý hồ sơ tên miền kể cả tên miền phát triển qua đại lý, do vậy sau 10 ngày kể từ ngày đăng ký tên miền sẽ bị tạm ngưng nếu thiếu hồ sơ theo quy định tại Thông tư 24/2015/TT-BTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
  • Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan tới tên miền và các dịch vụ liên quan khác.
  • Chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia .VN trên website http://www.thongbaotenmien.vn của Bộ Thông tin & Truyền thông.
  • Nếu có thay đổi về nhân sự quản lý tài khoản đại lý phải thông báo và liên hệ ngay với bên B để điều chỉnh, cập nhật kịp thời.
  • Không được phép cản trở các cá nhân, tổ chức (là khách hàng của bên A) chuyển đổi tên miền, cũng như các dịch vụ khác qua một tài khoản khác hoặc qua nhà đăng ký khác theo nhu cầu chính đáng của khách hàng.
  • Trường hợp khách hàng của bên A yêu cầu chuyển đổi tên miền hoặc các dịch vụ khác về bên B thì hai bên sẽ phối hợp thực hiện như sau:
   • Khách hàng của bên A gửi yêu cầu chuyển đổi.
   • Bên A xác nhận đồng ý cho phép chuyển đổi.  Bên B sẽ xử lý theo yêu cầu của khách hàng.
   • Bên B thực hiện chuyển đổi dịch vụ sang bên B.
   • Bên A không có phản hồi xác nhận đồng ý chuyển thì hệ thống tự động chuyển dịch vụ về bên B sau 03 (ba) ngày làm việc.
  •  Bên A có trách nhiệm kiểm tra thông tin Whois tên miền ngay khi tên miền được đăng ký hoặc được duy trì thành công (tham khảo tại https://iNET.vn).
  •  Đồng ý với các  Điều Khoản Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ  tại địa chỉ https://inet.vn/thoa-thuan-su-dung, là một phần không thể tách rời hợp đồng này.

ĐiỀu 3: QUYỀN VÀ trách nhiỆm cỦa bên B

 • Được quyền quản lý và giám sát việc cung cấp dịch vụ của bên A theo quy định hiện hành.
  • Được quyền tạm ngưng các tài khoản truy cập tới bên B của Bên A hoặc xem xét chấm dứt hợp đồng của bên A trong trường hợp bên A không thực hiện đúng những điều khoản ràng buộc trong hợp đồng này.
  • Được quyền tạm ngưng và thu hồi các dịch vụ vi phạm các quy định cấm về quản lý tài nguyên Internet và thông tin điện tử trên Internet của Việt  Nam.
  • Được quyền  gửi thông báo và liên hệ với khách hàng của bên A trong mọi trường hợp để đảm bảo vai trò trách nhiệm của Nhà đăng ký tên miền .VN theo đúng quy định của VNNIC.
  • Hướng dẫn và đào tạo cho bên A các kiến thức căn bản về chính sách quản lý và thông báo kịp thời cho bên A mỗi khi có thay đổi chính sách về quản lý tài nguyên Internet của Việt nam.
  • Hướng dẫn các nghiệp vụ để bên A tổ chức thực hiện, phối hợp với bên B trong quá trình đăng ký và duy trì dịch vụ.
  • Cung cấp và đảm bảo các chuẩn kỹ thuật cần thiết để bên A thực hiện việc đăng ký các dịch vụ trực tuyến, duy trì, cập nhật các thông tin liên quan đến các dịch vụ.
  • Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan tới tên miền và các dịch vụ khác.
  • Theo quy định của pháp luật hiện hành, nhà đăng ký là đơn vị chịu trách nhiệm cuối cùng nếu để xảy ra việc không nhắc gia hạn dẫn đến mất tên miền của khách hàng. Do vậy, Bên B thực hiện nhắc gia hạn trực tiếp với khách hàng của bên A trong những trường hợp sau:
   • Bên B không liên lạc được với bên A.
   • Bên A không xác nhận với bên B đã thực hiện nhắc gia hạn cho khách hàng của bên A.
   • Bên A yêu cầu bên B thực hiện việc nhắc gia hạn cho khách hàng của bên A.
  •  Bên B lấy danh nghĩa của bên A (Alias) thực hiện việc xác thực thông tin chủ thể tên miền (Verify Contacts) tự động tới khách hàng.
  • Trường hợp khách hàng của bên A yêu cầu chuyển đổi tên miền từ bên B về bên A thì hai bên sẽ phối hợp thực hiện như sau:
   • Khách hàng của bên A gửi yêu cầu chuyển đổi.
   • Bên A xác nhận đồng ý tiếp nhận và bên B cho phép chuyển đổi. Trường hợp Bên A không có ý kiến thì sau 03 (ba) ngày yêu cầu của khách hàng bị hủy bỏ.
   • Bên B thực hiện chuyển đổi tên miền về bên A.
  •  Bên B được phép chuyển dịch vụ của khách hàng Bên A về Bên B trong trường hợp khách hàng không liên lạc được với Bên A để thực gia hạn dịch vụ hoặc Bên B không liên lạc được với bên A quá 3 lần.
  •  Hoàn phí 100% phí đăng ký tên miền VN trong trường hợp tên miền bị một chủ thể khác đăng ký trước.

Hỗ trợ dịch vụ:

NV Kinh doanhHỗ trợ kỹ thuậtGóp ý dịch vụ/Khiếu nại
…………………..0904.885.055/0904.885.056 Email: support@inet.vn0904 888 023 Email: support@inet.vn

ĐIỀU 4: TẠM NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 • Bên B tạm ngừng cung cấp dịch vụ cho Bên A trong các trường hợp sau:
  • Bên A vi phạm các điều khoản đã cam kết trong Hợp đồng
  • Bên A dùng dịch vụ vào bất kỳ mục đích/ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam
  • Bên A dùng dịch vụ vào bất kỳ mục dích/ hình thức nào vi phạm Thỏa thuận sử dụng dịch vụ tại địa chỉ  liên kết: https://inet.vn/thoa-thuan-su-dung
  • Bên A gửi yêu cầu tạm ngưng bằng văn bản hoặc qua email đã xác nhận trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ
  • Bên A không còn có khả năng thực hiện hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn những trường hợp như: thua lỗ, phá sản, không đáp ứng điều kiện làm đại lý thực hiện cung cấp dịch vụ theo hợp đồng này hoặc theo quy định của pháp luật.
  • Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp:
   • Theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
   • Bên A có vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại hợp đồng này hoặc theo quy định của pháp luật quá 2 lần mặc dù đã được bên B thông báo, nhắc nhở và cho thời gian khắc phục.
  • Trường hợp chấm dứt hợp đồng, mỗi bên phải có trách nhiệm thông báo cho bên kia bằng văn bản trước 30 ngày. Khi nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng, hai Bên tiến hành thực hiện thủ tục thanh lý Hợp đồng và quyết toán tài chính.
  • Khi chấm dứt hợp đồng bên A phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ sau
  • Trong trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có bất kỳ thông báo  nào cho Bên B được biết thì Bên B thực hiện các bước sau:
   • Bên B thực hiện khóa tài khoản của Bên A
   • Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng Bên B chuyển tất cả các dịch vụ của khách hàng Bên A về Bên B để tiếp tục phục vụ.

ĐiỀu 5:  ĐiỀu KHoẢN ChuNG

 • Mỗi bên cam kết và bảo đảm rằng mình có đầy đủ thầm quyển để thực hiện hợp đồng này cũng như cam kết theo hợp đồng và thực hiện trách nhiệm trong hợp đồng, không được phép thực hiện hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín của bên kia.
  • Hợp đồng này có thể sửa đổi bổ sung theo những thay đổi trong chính sách quản lý. Việc sửa đổi bổ sung đó được mỗi bên thông báo cho bên kia bằng văn bản trước 10 ngày.
  • Các trường hợp xảy ra tranh chấp tên miền ”.VN” tuân thủ đúng tiến trình giải quyết được mô tả trên website http://vnnic.vn/tranhchaptenmien, Bên B không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.
  • Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan đến tên miền Quốc tế  Bên B xử lý căn cứ theo quy định của ICANN
  • Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được hai bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai bên không thống nhất giải quyết thì vụ việc sẽ được chuyển đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết, phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc các bên phải chấp hành.
  • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để làm căn cứ thực hiện.

                      ĐẠI DIỆN BÊN B                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                    

PHỤ LỤC – MỨC CHIẾT KHẤU CÁC DỊCH VỤ

Tên miền Quốc gia .VN đối với Cộng tác viênĐăng ký năm đầu tiên
(Đã bao gồm VAT)
Duy trì từ năm thứ 2/năm
(Đã bao gồm VAT)
Chuyển tên miền về iNET
.vn730.000 ₫444.500 ₫Miễn phí
.com.vn,.net.vn,.biz.vn612.000 ₫326.500 ₫Miễn phí
.gov.vn,.org.vn, .edu.vn, .pro.vn, .ac.vn ,.info.vn,.health.vn, .int.vn vàcác tên miền  địa giới hành chính các tỉnh ví dụ.  ****.hanoi.vn342.000 ₫186.000 ₫Miễn phí
.name.vn74.000 ₫39.000 ₫Miễn phí
Tên miền Tiếng Việt47.000 ₫47.000 ₫Miễn phí
Tên miền quốc tế (Giá chưa bao gồm VAT và áp dụng cho đăng ký năm đầu. Giá duy trì các năm sau bằng giá đăng ký mới + 10,000 đ/năm)
Tên miềnBảng giá gốcBronze Dưới 20 triệuSilver Từ 20 – 50 triệuGold Từ 50 – 100 triệuPlatinium Trên 100 triệu
.com299,000 ₫238,000 ₫228,000 ₫218,000 ₫208,000 ₫
.net300,000 ₫277,000 ₫267,000 ₫257,000 ₫247,000 ₫
.org329,000 ₫301,000 ₫291,000 ₫281,000 ₫271,000 ₫
.biz369,000 ₫282,000 ₫272,000 ₫262,000 ₫252,000 ₫
.info379,000 ₫317,000 ₫307,000 ₫297,000 ₫287,000 ₫
.top279,000 ₫287,000 ₫277,000 ₫267,000 ₫257,000 ₫
.xyz269,000 ₫261,000 ₫251,000 ₫241,000 ₫231,000 ₫
.tv859,000 ₫745,000 ₫735,000 ₫725,000 ₫715,000 ₫
.us249,000 ₫245,000 ₫235,000 ₫225,000 ₫215,000 ₫
.me749,000 ₫647,000 ₫637,000 ₫627,000 ₫617,000 ₫
.online849,000 ₫827,000 ₫817,000 ₫807,000 ₫797,000 ₫
.la859,000 ₫802,000 ₫792,000 ₫782,000 ₫772,000 ₫
.asia349,000 ₫351,000 ₫341,000 ₫331,000 ₫321,000 ₫
.shop809,000 ₫802,000 ₫792,000 ₫782,000 ₫772,000 ₫
.blog659,000 ₫673,000 ₫663,000 ₫653,000 ₫643,000 ₫
.pro479,000 ₫390,000 ₫380,000 ₫370,000 ₫360,000 ₫
.name259,000 ₫202,000 ₫192,000 ₫185,000 ₫182,000 ₫
.site809,000 ₫802,000 ₫792,000 ₫782,000 ₫772,000 ₫
Dịch vụ khác
Hosting20%25%30%40%
Email20%25%30%40%
Cloud VPS15%20%25%30%
Website15%20%25%30%
Landing Page20%25%30%35%
Email Marketing20%25%30%35%

ĐẠI DIỆN BÊN B                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN A

4. Tải về mẫu hợp đồng cộng tác viên

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu tới bạn đọc mẫu hợp đồng cộng tác viên tên miền của nhà cung cấp iNet, một trong số những nhà cung cấp tên miền tại Việt Nam.