Tải mẫu hợp đồng dịch vụ tên miền Việt Nam

Tên miền khi đăng ký tại Việt Nam cần có hợp đồng để quy định các điều khoản ràng buộc nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua và người bán.

mẫu hợp đồng dịch vụ tên miền Việt Nam
Mẫu hợp đồng dịch vụ tên miền Việt Nam

1. Đối tượng áp dụng

Tất cả các tên miền quốc gia Việt Nam có hậu tố .vn ví dụ: .vn, .com.vn, .edu.vn, .net.vn …

Đối tượng: Hợp đồng có thể áp dụng cho cả cá nhân hoặc pháp nhân là công ty.

Quy định hợp đồng tên miền Việt Nam gồm 2 phần theo quy định của VNNIC

 1. Phần hợp đồng
 2. Bản khai tên miền

VNNIC là Trung tâm Internet Việt Nam trực thuộc bộ thông tin và truyền thông.

2. Nội dung bản hợp đồng tên miền Việt Nam

Link bản Word .doc bạn có thể tải về ở cuối bài.

Logo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP TÊN MIỀN

Số: ……./Tenmien/iNET-[Mã KH]

 • Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 27/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
 • Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017
 • Căn cứ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;
 • Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/07/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên;
  1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trên hợp đồng. Bất kỳ sự thay đổi nào trong hợp đồng này cũng phải có sự nhất trí bằng văn bản của cả hai bên. 

Hôm nay, ngày…… tháng….. năm 2019, chúng tôi gồm:

 

Bên sử dụng  dịch vụ (Bên A): 

 

Người đại diện: 

 

Chức vụ: 

 

Địa chỉ liên hệ: 

 

Điện thoại:                                                  Email: 

 

Số tài khoản:                                              Ngân hàng: 

 

Mã số thuế: 

 

Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM INET

 

Người đại diện: Ông Trần Xuân Hậu

 

Chức vụ:  Phó Giám đốc (Theo giấy ủy quyền số 0110/2018/UQ-iNET ký ngày 01/10/2018)

 

Địa chỉ liên hệ: Số 247 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

 

Điện thoại: 19009250                                  Email: tenmien@inet.vn

 

Số tài khoản: 0491001700825                                Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Thăng Long

 

Mã số thuế: 0103581701

 

 

Sau khi bàn bạc thoả thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng với những điều khoản sau: 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ DỊCH VỤ

1.1. Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện thủ tục Đăng ký mới và Duy trì tên miền cho Bên A theo thông tin mô tả chi tiết dưới đây:

STT

Tên dịch vụ

Ngày đăng ký

Ngày hết hạn

Lệ phí đăng ký

Phí duy trì 

Dịch vụ tài khoản quản trị  tên miền .VN

(Đã bao gồm VAT)

Thành tiền

(VNĐ)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

                 

Bằng chữ: …………….

 

1.2 Chi phí trên được thanh toán 01 (một) lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay sau khi ký hợp đồng.

1.3 Sau khi hết hạn hợp đồng, nếu bên A tiếp tục gia hạn dịch vụ, chi phí gia hạn sẽ được tính theo bảng giá tại thời điểm gia hạn được công bố trên website https://inet.vn/domain/bang-gia-ten-mien 

1.4. Máy chủ DNS chuyển giao:

  Máy chủ iNET

  Máy chủ khác (nếu có):

Máy chủ DNS thứ nhất:…………………………….  Địa chỉ IP:…………………………………………… 

Máy chủ DNS thứ hai:……………………………….  Địa chỉ IP:……………………………………………          

Máy chủ DNS thứ ba:………………………………..  Địa chỉ IP:……………………………………………          

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

2.1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng quy định hiện hành, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

2.2. Chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền và các dịch vụ khác của mình và chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền và các dịch vụ khác của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.

2.3. Chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền và các dịch vụ khác đã đăng ký. Trong mọi trường hợp, tên miền và các dịch vụ khác không tiếp tục nộp phí duy trì khi đến hạn đều bị tự động tạm ngừng và thu hồi sau 35 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng.

2.4. Cung cấp bản khai đăng ký tên miền Việt Nam có chữ ký của chủ thể, đóng dấu (đối với tổ chức) về bên B kèm bản photo CMND của chủ thể hoặc người đại diện (đối với tổ chức). Sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký tên miền sẽ bị tạm ngưng nếu thiếu hồ sơ theo quy định như trên.

25. Trường hợp chuyển đổi nhà đăng ký tên miền thực hiện trước 30 ngày hết hạn, dưới 30 ngày so với ngày hết hạn tên miền không được chuyển đổi theo quy định của VNNIC.

2.6. Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan tới tên miền và các dịch vụ khác.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

3.1. Hoàn thành việc khởi tạo tên miền và dịch vụ gia tăng trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ thông tin và tiền thanh toán của bên A. Bên B chỉ cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền trong phạm vi những tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian hoàn thành việc đăng ký tên miền và dưới sự chấp thuận cấp phát của cơ quan quản lý tên miền. Trong trường hợp tên miền không đăng ký được bên B hoàn lại 100% phí đăng ký tên miền cho bên A.

3.2. Hướng dẫn bên A các kiến thức căn bản về chính sách quản lý và thông báo kịp thời cho bên A mỗi khi có thay đổi chính sách về quản lý tài nguyên Internet của Việt Nam.

3.3. Cung cấp và đảm bảo các chuẩn kỹ thuật cần thiết để bên B thực hiện việc khai thác các dịch vụ liên quan.

3.4. Cung cấp cho bên A hoá đơn tài chính sau khi bên A thanh toán xong toàn bộ giá trị hợp đồng.

3.5. Được quyền tạm ngưng tài khoản truy cập tới iNET của Bên A hoặc xem xét chấm dứt hợp đồng của bên A trong trường hợp bên A không thực hiện đúng những điều khoản ràng buộc trong hợp đồng này.

3.6. Tư vấn và hỗ trợ bên A trong sử dụng công cụ quản trị của các dịch vụ do bên B cung cấp.

3.7. Được quyền tạm ngưng và thu hồi các dịch vụ vi phạm các quy định cấm về quản lý tài nguyên Internet và thông tin điện tử trên Internet của Việt Nam.

3.8. Hỗ trợ dịch vụ: 

NV Kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Góp ý dịch vụ/Khiếu nại

…………………..

 

 

 

ĐIỀU 4: PHẠT DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Do đặc thù dịch vụ tên miền khi đã đăng ký hoặc duy trì thì không được hoàn tiền. Nếu bên A đã đăng ký nhưng tự ý hủy hợp đồng (hoặc không sử dụng tên miền), bên A phải chịu mất toàn bộ số tiền đã thanh toán.

Nếu bên A gửi tên miền sai dẫn đến việc bên B đăng ký sai, Bên A phải chịu mất số tiền cho việc đăng ký sai tên miền đó.

Nếu bên B đăng ký sai tên miền do lỗi nhập liệu của  bên B, Bên B phải chịu mất số tiền cho việc đăng ký tên miền đó.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Trong trường hợp có vấn đề phát sinh phải thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết. Mọi thoả thuận phải có văn bản đính kèm và được coi là phụ lục của Hợp đồng.
 2. Thời hạn thực hiện hợp đồng quy định tại Điều 1 và được tự động gia hạn trên cơ sở các lần nộp phí duy trì sử dụng dịch vụ tiếp theo.
 3. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được hai Bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai Bên không thống nhất giải quyết thì vụ việc sẽ được chuyển đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết, phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc các Bên phải chấp hành.
 4. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và bên A đã thanh toán chi phí theo Điều 1 của hợp đồng. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để làm căn cứ thực hiện.

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN AẠI DIỆN BÊN B của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. dụng Internet

 

 

 

PHẦN BẢN KHAI THÔNG TIN TÊN MIỀN

 

Nội dung

Thông tin chủ thể đăng ký, sử dụng tên miền

Chủ sở hữu tên miền:

 

Mã số thuế (nếu có):

 

Sô CMND/Hộ chiếu:

(Áp dụng với cá nhân)

 

Ngày sinh:

(Áp dụng với cá nhân)

 

Địa chỉ:

 

Số Điện thoại:

 

Email:

 

Nội dung

Thông tin người thay mặt tổ chức đăng ký tên miền, quản lý tên miền;  kỹ thuật, thanh toán.

(Nếu chủ thể là cá nhân thì không cần khai phần thông tin này)

Họ và tên/Chức vụ:

 

Ngày sinh:

 

Số CMND/Hộ chiếu:

 

Địa chỉ:

 

Số Điện thoại:

 

Email:

 

 

STT

Tên dịch vụ

Ngày đăng ký

Ngày hết hạn

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi xác nhận tất cả các thông tin cung cấp bên trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

                    Nhân viên tiếp nhận yêu cầu                                                                                       Khách hàng

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                      (Ký tên và đóng dấu)

 

3. Tải về file .doc hợp đồng tên miền Việt Nam

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu tới bạn đọc mẫu hợp đồng tên miền tại Việt Nam của nhà cung cấp iNet, một trong số những nhà cung cấp tên miền tại Việt Nam.