Mẫu hợp đồng dịch vụ Web Hosting (.doc)

Tải về mẫu hợp đồng dịch vụ Share Hosting, Web Hosting cho cá nhân và công ty theo chuẩn.

Tải về bản .doc ở cuối bài.

Mẫu hợp đồng Web Hosting.

­­­CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —o0o—
Hợp đồng số: HOST
TP. Hà Nội, ngày  tháng  năm 2022

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG WEB HOSTING

 • Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ban hành ngày 14/06/2005 của nước CHXHCN Việt Nam.
 • Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính Phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet.
 • Căn cứ Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ban hành ngày 18/08/2015 Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
 • Căn cứ khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Sudo và nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng.

CHÚNG TÔI GỒM:

Bên Sử Dụng Dịch Vụ (Gọi tắt là Bên A):

Người đại diện:Ông:      Chức vụ 
Địa chỉ: 
Mã số Thuế: Email 
Điện thoại: Fax 
Số tài khoản: 

Bên Cung Cấp Dịch Vụ (Gọi tắt là Bên B): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SUDO

Người đại diện:Ông: NGUYỄN CAO TÚ (Theo giấy ủy quyền số 20B-4/2020/QĐ-ĐDPL-SUDO ngày 20/04/2020 của bà Nguyễn Thị Thùy Linh cho ông Nguyễn Cao Tú)Chức vụGiám Đốc
Địa chỉ:Khu Trung, thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
Mã số Thuế:0107082414Email:info@sudo.vn
Số tài khoản:333 333 9898 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – chi nhánh Đông Anh.Website:www.sudo.vn
Liên hệ:ĐT: (024) 666.066.44 DĐ: 0989.022.022Email: info@sudo.vn Hỗ trợ: www.support.sudo.vn

Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Và Sử dụng Share Hosting Linux (sau gọi tắt là “Hợp Đồng”) này theo chương trình Lưu trữ Website với điều khoản chi tiết như sau:

ĐIỀU 1: CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ CƯỚC PHÍ

Bên A yêu cầu Bên B cung cấp dịch vụ lưu trữ web theo bảng kê dưới đây sau khi đã nghiên cứu kỹ các quy định về khai thác và sử dụng dịch vụ máy chủ.

STTChi Tiết Dịch VụPhí Dịch VụChu kỳVATThành Tiền
 Hosting Pro (S-PERSONAL):
02GB Dung lượng
Unlimited Bandwidth
Backup daily
Load balancing
99.000VNĐ/tháng12 tháng10%1.306.800VNĐ

Tổng Cộng: 1.306.800 VNĐ

(Bằng chữ: Một triệu ba trăm linh sáu nghìn, tám trăm đồng)

(Chi phí đã bao gồm VAT)

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN CƯỚC PHÍ

2.1 Thời hạn Hợp Đồng và phương thức thanh toán:

Hợp Đồng này có giá trị trong vòng 12 thángkể từ ngày Hợp Đồng được ký kết. Và sẽ tự động gia hạn cho các kỳ tiếp theo với thời hạn tương ứng là 12 tháng cho mỗi kỳ tiếp theo.

Bên A có thể thanh toán cho Bên B bằng các hình thức sau (đánh dấu ü vào ô lựa chọn)

c Thanh toán tại địa chỉ Bên B     c Thanh toán tại địa chỉ Bên A   þ Thanh toán bằng chuyển khoản ATM/Bank Transfer

2.2 Thời hạn thanh toán:

 1. Bên A có trách nhiệm thanh toánmột lần số tiền tương ứng với tổng giá trị Hợp Đồng là 1.306.800VNĐ, tương ứng với chu kỳ thanh toán đầu tiên là 12 tháng ngay sau khi hợp đồng được ký kết bởi các bên.
 2. Đối với việc gia hạn dịch vụ cho các chu kỳ về sau kể từ khi kết thúc chu kỳ đầu tiên, Bên A có trách nhiệm thanh toánmột lần số tiền gia hạn dịch vụ là 1.306.800 VNĐ, tương ứng với một kỳ thanh toán là 12 tháng/kỳ.
 3. Trong thời gian 10 ngày trước ngày hết hạn của kỳ cước tiếp theo của dịch vụ, Bên B có trách nhiệm gửi thông báo thanh toán cước gia hạn cho Bên A qua địa chỉ e-mail đã được Bên A đăng ký trong Hệ Thống Hỗ Trợ Khách Hàng của Bên A từ địa chỉ e-mail support@sudo.vn
 4. Trong thời hạn tối đa 03 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ cước, Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ phí gia hạn dịch vụ cho bên B. Nếu quá thời hạn trên mà Bên B chưa nhận được thanh toán, hệ thống của Bên B sẽ tự động khóa dịch vụ tạm thời mà không cần thông báo trước.
 5. Các trường hợp thanh toán trễ hạn từ 04 đến 05 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ cước, phí phạt trễ hạn là 1% tổng giá trị Hợp Đồng/ngày trễ hạn và sẽ được tính từ ngày hết hạn của kỳ cước. Sau 15 ngày, dịch vụ sẽ bị hủy vĩnh viễn mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp việc cung cấp dịch vụ bị hủy xuất phát từ việc bên A thanh toán trễ hạn quá 05 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ cước, Bên B sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh xuất phát từ việc Bên B hủy dịch vụ nói trên.

ĐIỀU 3: QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM BÊN A

3.1 Bên A có các quyền sau:

 1. Yêu cầu Bên B cung cấp dịch vụ lưu trữ website theo nội dung Điều 1.
 2. Yêu cầu Bên B cung cấp tài khoản đầy đủ và hỗ trợ bên A sử dụng dịch vụ Hosting.

3.2 Bên A có các nghĩa vụ và trách nhiệm sau:

 1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung dữ liệu lưu trữ trên máy chủ trước Pháp Luật nước CHXHCN Việt Nam và Luật Quốc tế về khai thác và sử dụng tài nguyên Internet (phishing, spamming, DDOS attacking, hacking, software/music/video licensing v…v…).
 2. Chịu trách nhiệm về an toàn bảo mật hệ thống.
 3. Tự chịu trách nhiệm về dữ liệu của mình. Bao gồm việc chủ động sao lưu dự phòng dữ liệu về máy tính cá nhân. Mặc định dữ liệu của bên A sẽ được lưu trữ hàng ngày trên máy chủ và thời gian lưu trữ là 7 (bảy) ngày gần nhất.
 4. Chịu trách nhiệm về nội dung gửi đến Hệ Thống Hỗ Trợ Khách Hàng từ e-mail của Bên A đã đăng ký với Bên B.
 5. Có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ cước phí khi nhận được thông báo thanh toán cước từ Bên B.ĐIỀU 4: QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM BÊN B

4.1 Bên B có các quyền sau:

 1. Yêu cầu Bên A thanh toán cước phí khi đến kỳ hạn.
 2. Khóa các dịch vụ quá hạn hoặc vi phạm bất cứ quy định nào của Bên B, quy định Pháp Luật hoặc có yêu cầu của cơ quan chức năng, IXP mà không cần thông báo trước cho Bên A. Các dữ liệu quan trọng sẽ giao cho cơ quan chức năng, IXP khi có yêu cầu.
 3. Có quyền dừng máy chủ để bảo dưỡng định kỳ sau khi có thông báo qua e-mail và Hệ Thống Hỗ Trợ Khách Hàng.

4.2 Bên B có các nghĩa vụ và trách nhiệm sau:

 1. Có trách nhiệm cung cấp dịch vụ lưu trữ website cho Bên A theo nội dung Điều 1.
 2. Có trách nhiệm bảo đảm Network Uptime (VPS/Dedicated/Colocation), bảo đảm phần cứng hệ thống (VPS/Dedicated) hoạt động liên tục và ổn định.
 3. Có trách nhiệm backup cơ sở dữ liệu hàng ngày theo theo cam kết. Thời gian lưu trữ là 7 (bảy) ngày gần nhất.
 4. Có trách nhiệm thay thế thiết bị trong vòng 24h khi có sự cố về phần cứng nhưng không chịu trách nhiệm về mất mát dữ liệu do phần cứng.
 5. Trả lời kịp thời các yêu cầu hỗ Trợ Khách Hàng.
 6. Không được phép truy xuất trái phép vào hệ thống của Bên A khi không có sự đồng ý của Bên A bằng văn bản hoặc qua Hệ Thống Hỗ Trợ Khách Hàng.
 7. Có nghĩa vụ giữ liên lạc với Bên A qua địa chỉ e-mail, điện thoại và Hệ Thống Hỗ Trợ Khách Hàng để cập nhật các thông tin kịp thời.

ĐIỀU 5: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

5.1 Trường hợp Bên A muốn chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn, yêu cầu sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho Bên B trong thời gian 30 ngày trước ngày hết hạn của kỳ cước đang sử dụng. Mọi thông báo trễ so với quy định sẽ không có hiệu lực.

5.2 Toàn bộ cước phí đã được thanh toán bởi Bên A sẽ không được hoàn trả trong bất cứ trường hợp nào khi Bên A đơn phương chấm dứt Hợp Đồng. Trừ trường hợp dịch vụ hoạt động kém ổn định, Uptime dưới 95%.

5.3 Việc chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn có giá trị kể từ ngày hai bên ký vào Biên Bản Chấm Dứt Hợp Đồng.

5.4 Nếu xảy ra tranh chấp, hai bên sẽ cùng giải quyết trên cơ sở thương lượng. Nếu không thương lượng được sẽ chuyển sang Tòa án Nhân dân có thẩm quyền nơi bị đơn cư trú.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

6.1 Hợp Đồng này có thể thay đổi, bổ sung điều khoản hoặc phụ lục cần thiết. Trong trường hợp đó, các bên có thể ký lại Hợp Đồng hoặc ký phụ lục Hợp Đồng.

6.2 Hai bên cam kết cùng nhau thực hiện các điều khoản trên và chịu trách nhiệm trước Pháp Luật.

6.3 Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành hai bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

  ĐẠI DIỆN BÊN A (ký và ghi rõ họ tên)          ĐẠI DIỆN BÊN B (ký và ghi rõ họ tên)            
  

Bạn có thể tải về file .doc: