Các kiểu dữ liệu trong Microsoft Excel

Trong bài viết lần này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu thật rõ một số khái niệm cơ bản về kiểu dữ liệu trong bảng tính để tránh sự sai sót và nhầm lẫn trong quá trình tính toán và xử lý dữ liệu sau này.

1. Kiểu dữ liệu chuỗi (Text)

Kiểu dữ liệu dạng chuỗi bao gồm các ký tự chữ từ A đến Z, và các ký tự đặc biệt có trên bàn phím.

VD: Hà Nội, Hanoi,

Một dãy số mà chỉ cần chứa một ký tự là chữ thì cũng thuộc kiểu dữ liệu chuỗi.

VD: abc123, cde777.

Kiểu dữ liệu dạng chuỗi luôn luôn nằm bên trái của một ô trong Excel, tức là khi bạn nhập dữ liệu vào ô trong Excel mà thấy nó nằm bên trái của ô đó, thì đó chắc chắn 100% đó là dữ liệu dạng chuỗi.

kiểu dữ liệu Text
Kiểu dữ liệu chuỗi (Text)
  • Dữ liệu dạng chuỗi trong Excel thường được dùng để mô tả, giải thích các thành phần cho rõ ràng.
  • Dữ liệu dạng chuỗi khi nằm trong công thức phải được đặt trong cặp dấu nháy kép (“ ”).
  • Nếu bạn nhập dữ liệu vào không hợp lệ thì Excel sẽ tự động chuyển dữ liệu đó thành dữ liêu dạng chuỗi.

2. Dữ liệu dạng số (Number)

Dữ liệu dạng số trong Excel được bao gồm các dữ liệu dạng số từ 0 đến 9, cả số âm và số dương.

VD: 11052003, 289,…

Đối với dữ liệu dạng số, bạn có thể thực hiện phép toán như: Cộng, trừ, nhân, chia trong Excel.

Cách phân biệt dữ liệu dạng số trong Excel đó là, dữ liệu dạng số luôn luôn nằm bên phải của một ô, nếu bạn nhập dữ liệu mà thấy dữ liệu đó nằm bên phải của ô thì đó có thể là dữ liệu dạng số.

Lưu ý: Đối với các loại dữ liệu khi bạn nhập vào như: số; ngày tháng, năm; giờ phút giây sẽ luôn luôn nằm bên phải của ô. Nên bạn phải quan sát bằng mắt thường để phân biệt giữa các loại dữ liệu đó nhé!

Dữ liệu dạng số
Dữ liệu dạng số

Giả sử như bạn muốn nhập số điện thoại vào ô tính Excel, ví dụ như 09412345678 chẳng hạn. Nếu bạn nhập theo cách thông thường thì số 0 ở đầu số điện thoại sẽ biến mất.

Nếu bạn muốn hiển thị cả số 0 ở đầu dãy số trong Excel thì bạn cần phải đặt dấu nháy đơn trước số 0, ví dụ: '09412345678, lúc này số 0 mới xuất hiện.

Tuy nhiên, dấu nháy đơn là ký tự đặc biệt, nên lúc này dữ liệu thuộc dữ liệu dạng chuỗi rồi nhé và nằm bên trái của ô.

Kiểu số điện thoại
Kiểu số điện thoại

3. Dữ liệu thời gian trên Excel

Về bản chất thì kiểu dữ liệu thời gian cũng tương tự như kiểu số, có thể thực hiện phép toán và khi bạn nhập đúng thì nó sẽ hiển thị bên phải của ô.

1. Dữ liệu ngày tháng năm (DATE)

Dữ liệu ngày tháng năm, trong đó ngày tháng năm được ngăn cách bởi dấu gạch chéo qua trái (/). Ví dụ:

Tháng năm
Tháng năm

Nếu bạn nhập đúng, thì nó mới hiển thị bên phải của ô. Tùy thuộc vào cài đặt ngày tháng năm trên máy tính, mà bạn nhập trong Excel sao cho giống với ngày tháng năm trong máy tính.

Máy tính của mình hôm nay là ngày 11/21/2022, do mình cài định dạng tháng/ngày/năm nên trong Excel mình cũng hiển thị theo thứ tự như vậy.

2. Dữ liệu giờ phút giây

Dữ liệu giờ phút giây được ngăn cách nhau bởi dấu hai chấm (:) khi bạn nhập đúng thì nó sẽ hiển thị bên phải ô.

VD: 3:50 tức là 3 giờ 50 phút

giờ phút
giờ phút

4. Dữ liệu dạng Logic

Dữ liệu dạng Logic là dữ liệu dạng True/False và nằm giữa ô, giả sử ở đây mình sử dụng hàm AND để thực hiện công thức sau đây: =AND(3>1,5>3)

Bạn quan sát, tất cả các biểu thức logic trong hàm đều đúng nên hàm sẽ trả về giá trị True và nằm giữa ô.

Kiểu logic
kiểu Logic

Nếu các biểu thức trong hàm mà sai, thì nó sẽ trả về giá trị False và cũng nằm giữa ô luôn.

5. Dữ liệu kiểu công thức (Formular)

Công thức là một biểu thức chứa các hằng, các địa chỉ ô, các hàm và các toán tử.

Công thức phải bắt đầu bởi dấu bằng (=), dấu cộng (+), dấu a còng @.

Các toán tử sử dụng trong công thức là: “+, -, *, /, lũy thừa, phần trăm”.
Dấu so sánh: <, >, <=, >=, =, <>

Ví dụ khi bạn nhập công thức =1+2+3 vào ô A1 => sau đó nhấn Enter thì kết quả trả về tại ô A1 sẽ là 6

Như vậy là qua bài viết vừa rồi, IoTStartup đã giới thiệu tới các bạn về các kiểu dữ liệu trong Excel rồi nhé. Hy vọng những kiến thức cơ bản này sẽ hữu ích đối với bạn. Chúc các bạn thành công !