Tổng hợp lỗi công thức trong Excel

Nếu Excel phát hiện công thức Excel hoặc những hàm Excel chứa lỗi, nó sẽ trả lại thông tin lỗi (ví dụ: #VALUE!, # N/A).Thông báo lỗi mà game thủ nhận được sẽ hiển thị những thông tin về loại và nguyên nhân lỗi công thức Excel. Vì vậy game thủ mang thể lagn giản lagn giản xác định được nguyên nhân và tìm nhữngh khắc phục lỗi. Trong nội dung bài viết này Taimienphi.vn sẽ trình làng cho game thủ danh sách tổng hợp lỗi công thức trong Excel.

Trước đây, Taimienphi.vn đã trình làng tới game thủ đọc một trong mỗi lỗi Excel thường gặp và trong nội dung bài viết này sẽ trình làng đông đủ, khía cạnh hơn về những lỗi công thức lúc sử dụng ứng dụng tính toán này. Dưới đó là danh sách tổng hợp lỗi công thức trong Excel. quý quý khách sản phẩm đọc mang thể tìm hiểu thêm để biết thêm nhữngh sửa từng loại lỗi.

Tổng hợp lỗi công thức trong Excel 20một6, 20một3, 20một0, 2007, 2003

#NULL! – Xuất hiện lúc giữa 2 hàm ko mang điểm giao nhau.

#DIV/0! – Xảy ra lúc một công thức tìm mọi nhữngh phân chia cho số 0.

#VALUE! – Xảy ra nếu một trong mỗi biến trong công thức bị sai loại biến (chẳng hạn như gía trị text bị sai lúc một giá trị trị số được mong đợi).

#REF! – Xuất hiện lúc một công thức chứa một tham chiếu ô ko hợp lệ.

#NAME? – Xảy ra nếu Excel ko trông thđó tên công thức hoặc ko trông thđó text trong một công thức.

#NUM! – Xảy ra lúc Excel gặp giá trị trị ko hợp lệ.

#N/A – Cho biết một giá trị trị ko mang sẵn trong công thức.

Lỗi Excel #NULL!

Excel hiển thị lỗi #NULL! lúc giữa 2 hàm ko mang điểm giao nhau. Chẳng hạn như công thức =SUM(Bmột:Bmột0 A5:D7) sẽ trả lại tổng những giá trị trị trong tầm B5:B7 (giao điểm của những sản phẩm Bmột: Bmột0 và A5: D7).

Tuy nhiên nếu nhập công thức =SUM(Bmột:Bmột0 C5:D7) những game thủ sẽ nhận được thông tin lỗi #NULL! vì giá trị trị trong tầm phạm vi Bmột: Bmột0 và C5: D7 ko giao nhau.

loi cong thuc trong excel

Lỗi này mang thể sửa bằng nhữngh xem lại công thức của game thủ và thay đổi những biến để đảm bảo những hàm mang điểm giao nhau hợp lệ, hoặc bằng nhữngh sử dụng hàm Excel Iferror để thay thế, chẳng hạn như:

=IFERROR( SUM(Bmột:Bmột0 C5:D7), 0 )

Lỗi Excel #DIV/0!

Lỗi Excel #DIV/0! xảy ra lúc một công thức tìm mọi nhữngh phân chia cho số 0. Rõ ràng lúc phân chia cho số 0 thì kết quả bằng vô cực, ko thể là giá trị trị versiong tính, vì vậy Excel trả về lỗi Excel #DIV/0!

Ví dụ, nếu ô Cmột chứa giá trị trị 0, thì công thức: =Bmột/Cmột sẽ trả lại lỗi #DIV/0!.

loi cong thuc trong excel 2

Lỗi này mang thể được khắc phục bằng nhữngh sử dụng hàm IF để xác định kết quả phân chia bằng 0, trong trường hợp này sẽ tạo ra một kết quả thay thế. Ví dụ:

=IF(Cmột=0, “n/a”, Bmột/Cmột)

Lỗi Excel #VALUE!

Lỗi công thức trong Excel #VALUE! xảy ra lúc một trong mỗi biến trong một công thức bị sai loại biến. Ví dụ, công thức lagn thuần =Bmột+Cmột, trong đó những ô Bmột và ​​Cmột chứa những giá trị trị số. Giả sử, nếu một trong 2 ô hoặc Bmột, hoặc Cmột mang chứa một giá trị trị là văn version, kết quả công thức sẽ hiển thị lỗi #VALUE!.

loi cong thuc trong excel 3

Cách tốt nhất để tiếp cận và giround quyết lỗi này là kiểm tra từng phần riêng lẻ của công thức để đảm bảo mỗi đối số mang với một loại biến. Nếu hàm của game thủ chứa những hàm lồng nhau, tốt nhất game thủ nên sao chép từng phần của hàm lồng nhau vào từng ô riêng lẻ để kiểm tra. Nếu cần game thủ mang thể phân chia nhỏ từng phần và kiểm tra những thành phần cho tới lúc tìm ra ngọn ngành gây ra lỗi.

Lỗi Excel #REF!

Nếu một ô Excel hiển thị lỗi công thức trong Excel #REF!, chứng tỏ một tham chiếu ô ko hợp lệ. Có 2 trường hợp Xu thế là nguyên nhân gây ra lỗi công thức Excel này:

một. Công thức trước đây tham chiếu một ô đã trở thành xóa.

Ví dụ: Ô Amột chứa công thức:

=Bmột+Cmột

Nếu ngay thời điểm thời điểm hiện tại game thủ xóa cột C trong versiong tính, công thức tham chiếu tới Cmột ko cong hợp lệ và những game thủ sẽ nhận được thông tin lỗi #REF!.

2. Công thức đã được sao chép từ một ô tham chiếu nằm sắp cạnh versiong tính. Khi công thức được sao chéo cánh vào một trong mỗi ô mới, phạm vi thay đổi, phạm vi kết quả (những giả thiết) những ô tham chiếu nằm phía phía ngoài phạm vi versiong tính.

Ví dụ công thức được hiển thị tiếp tại đây được nhập vào ô Amột, đếm số ô trong Sheet 2 mang chứa giá trị trị một:

=COUNTIF(Sheet2!một:một048576, một)

Nếu ngay thời điểm thời điểm hiện tại game thủ sao chép công thức trên vào ô C2, Excel sẽ tìm mọi nhữngh điều chỉnh phạm vi ô thành Sheet2!2:một048577. Tuy nhiên số sản phẩm một048577 ko tồn tại (vì chỉ mang một048576 sản phẩm trong versiong Excel thời điểm hiện tại). Vì vậy, những game thủ sẽ nhận được lỗi #REF!.

loi cong thuc trong excel 4

Trong cả 2 ví dụ trên, nếu nhấp chuột tậu ô chứa lỗi #REF!, những game thủ sẽ trông thđó tham chiếu ô trong công thức được thay thế bằng #REF!. Vì vậy để khắc phục lỗi, game thủ cần phround nhập lại những tham chiếu ô chuẩn chỉnh xác trong công thức.

Lưu ý trong ví dụ thứ 2 ở trên game thủ mang thể tránh được lỗi bằng nhữngh thay đổi tham chiếu Sheet!một: một048576 thành Sheet!USDmột:USDmột048576.

Lỗi Excel #NAME?

Khi Excel gặp phround text trong công thức, nó sẽ tìm mọi nhữngh giround thích text tương đương một tham chiếu, tên một phạm vi hoặc tên một hàm. Nếu text ko được xác nhận sẽ tạo ra lỗi #NAME?.

Ví dụ nếu còn muốn nhập hàm =SUM(Bmột:C2), nhưng game thủ vô tình nhập vào đó hàm =SM(Bmột:C2), Excel ko trông thđó tên hàm SM và tạo ra lỗi #NAME?.

loi cong thuc trong excel 5

Cách tiếp cận và khắc phục lỗi hàm Excel #NAME? là kiểm tra tên hàm, tham chiếu và tên những phạm vi đã chuẩn chỉnh xác hay chưa, và kiểm tra xem mang ngẫu nhiên biến nào được đặt trong ngoặc kép hay ko.

Nếu công thức của game thủ chứa những hàm lồng nhau, hãy kiểm tra kết quả của từng hàm riêng lẻ, cho tới lúc xác định được lỗi.

Lỗi Excel #NUM!

Lỗi công thức Excel #NUM! xuất hiện lúc Excel phát hiện mang một giá trị trị ko hợp lệ trong công thức. Ví dụ toàn bộ số chính phương là số dương, vì vậy ko mang căn bậc 2 của một trong mỗi âm . Do đó hàm SQRT (-2) của Excel sẽ tạo ra lỗi #NUM!, để chỉ ra rằng đối số ko hợp lệ.

loi cong thuc trong excel 6

Để sửa lỗi #NUM! mang một nhữngh là kiểm tra từng đối số trong công thức của game thủ. Giống giống giống như những loại đối số khác, nếu công thức của game thủ được lồng hoặc được tạo thành từ nhiều phần, tốt nhất nên phân chia nhỏ công thức và mô tả từng đối số một.

Lỗi Excel #N/A

Lỗi công thức Excel #N/A hay đó là lỗi hàm Vlookup xảy ra lúc một giá trị trị ko mang sẵn trong công thức của game thủ. Trong ví dụ tiếp tại đây game thủ mang thể thđó sử dụng hàm Vlookup để tìm giá trị trị “Cabbage” trong cột C trên versiong tính và trả lại giá trị trị liên quan trong cột D. Tuy nhiên vì “Cabbage” ko xuất hiện trong cột C, lỗi hàm VLOOKUP ko thể tìm thđó giá trị trị này và trả về lỗi #N/A.

loi cong thuc trong excel 7

Để xác định lỗi và sửa lỗi, game thủ cần xem xét những giá trị trị mà công thức đang truy nhập và xác định xem nguyên do tại sao giá trị trị yêu cầu ko mang sẵn.

Nếu cho rằng giá trị trị mà game thủ đang cố tìm tìm mang trong danh sách mà game thủ đang tìm tìm, thử truy nhập trang Failure To Match Values để được trợ giúp thêm nhữngh khắc phục lỗi này.

https://thuthuat.taimienphi.vn/loi-cong-thuc-trong-excel-276một4n.aspx
Trên đây Taimienphi.vn vừa vừa lòng yêu cầu cho game thủ danh sách tổng hợp lỗi công thức trong Excel cũng giống giống như nhữngh sửa lỗi. Nếu mang thắc mắc hoặc thắc mắc nào cần giround đáp, game thủ mang thể để lại phản hồi trong phía dưới nội dung bài viết.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin học văn phòng