HomeĐồ họaTìm hiểu về Stroke của Illustrator

Tìm hiểu về Stroke của Illustrator

Trong nội dung bài viết trước game thủ đọc đã với Taimienphi.vn tìm hiểu tool Shape builder tool trong Adobe Illustrator. Trong nội dung bài viết tại đây game thủ đọc với Taimienphi.vn tìm hiểu về Stroke của Illustrator nhé.

Sử dụng Stroke trong Illustrator (Windows =andgt; Stroke) để chỉ định đường thẳng là nét ngay lập tức hay đứt, những nét đứt, … . Chúng ta với thể áp dụng những tùy tậu Stroke cho toàn bộ tiềm năng hoặc sử dụng nhóm Live Paint và áp dụng những Stroke không giống nhau cho những cạnh không giống nhau trong một tiềm năng.

Cùng tìm hiểu thêm tiếp nội dung bài viết tại đây của Taimienphi.vn để tìm hiểu về Stroke của Illustrator nhé.

tim hieu ve stroke cua illustrator

một. Tìm hiểu về Stroke của Illustrator

Áp dụng màu, chiều rộng hoặc chỉnh sửa Stroke trong Illustrator

Bước một: Chọn tiềm năng (để tậu một cạnh trong nhóm Live Paint, chúng ta sử dụng tool Live Paint Selection).

Bước 2: Click tậu vỏ hộp Stroke trên tkhô cứng tool, màu sắc Panel hoặc Control Panel.

tim hieu ve stroke cua illustrator 2

Bước 3: Chọn một màu trong màu sắc Panel, hoặc một mẫu màu từ Swatches panel hoặc Control panel. Hoặc nhữngh khác là kích đúp chuột vào vỏ hộp Stroke để tậu một màu bằng màu sắc Picker.

Lưu ý: nếu như muốn sử dụng màu lúc này trong vỏ hộp Stroke, game thủ với thể kéo màu từ hộ Stroke vào tiềm năng. Tính năng kéo ko hoạt động và sinh hoạt với nhóm Live Paint.

Bước 4: Điều chỉnh kích thước chiều rộng Stroke trong Strokes Panel hoặc Control Panel.

Bước 5: Nếu tiềm năng là links game khép kín (và ko phround là nhóm Live Paint), tậu một tùy tậu trong Stroke panel để chỉnh sửa Stroke theo links game:

: Căn chỉnh Stroke ở giữa đường viền.
: Căn chỉnh Stroke phía trong đường viền.
: Căn chỉnh Stroke phía phía ngoài đường viền.

Lưu ý:

– Trong phiên version Illustrator lúc này, tùy tậu chỉnh sửa Stroke phía trong đường viền được áp dụng theo mặc định lúc người tiêu dùng tạo tài liệu web. Trong những phiên version Illustrator trước, tùy tậu chỉnh sửa Stroke ở giữa đường viền được áp dụng theo mặc định.

– Nếu nỗ lực chỉnh sửa những links game sử dụng những chỉnh sửa Stroke không giống nhau, những links game với thể chỉnh sửa ko chuẩn chỉnh xác. Đảm bảo những thiết lập chỉnh sửa đều giống nhau nếu cần khớp những cạnh chuẩn chỉnh xác lúc chỉnh sửa.

2. Tạo những stroke với độ rộng không giống nhau

Công cụ Width tool trên tkhô cứng tool cho phép chúng ta tạo biến chiều rộng Stroke và lưu biến này để áp dụng cho những Stroke khác.

Khi di chuột qua một Stroke bằng tool Width tool, trên links game với tay cầm sẽ hiển thị hình tượng viên kim cương rỗng. Chúng ta với thể điều chỉnh độ rộng của Stroke, dịch chuyển điểm chiều rộng, nhân đôi điểm chiều rộng và xóa điểm chiều rộng.

Với nhiều Stroke không giống nhau, tool Width tool chỉ điều chỉnh những Stroke đang hoạt động và sinh hoạt. Nếu muốn điều chỉnh một Stroke, cần đảm bảo Stroke mà game thủ tậu đang hoạt động và sinh hoạt trong versiong Appearance panel.

Để tạo hoặc chỉnh sửa điểm chiều rộng, chúng ta sử dụng vỏ hộp thoại Width Point Edit, sử dụng tool Width tool kích đúp chuột vào Stroke và chỉnh sửa những giá trị trị cho điểm chiều rộng.

Nếu đánh tích tậu vỏ hộp Adjust Adjoining Width Points, những thay đổi được tậu với điểm chiều rộng sẽ tác động tác động.

Để tự động đánh tích tậu vỏ hộp Adjust Adjoining Width Points, nhấn phím Shift đồng thời kích đúp chuột vào điểm chiều rộng.

Công cụ Width tool phân biệt trong số những điểm chiều rộng thường xuyên và ko thường xuyên lúc điều chỉnh biến chiều rộng.

tim hieu ve stroke cua illustrator 3

Để tạo một điểm chiều rộng ko thường xuyên, game thủ triển khai theo những bước tại đây:

Bước một: Tạo 2 điểm chiều rộng trên Stroke với chiều rộng không giống nhau.

tim hieu ve stroke cua illustrator 4

Bước 2: Kéo một điểm chiều rộng vào điểm chiều rộng còn lại để tạo điểm chiều rộng ko thường xuyên cho Stroke.

tim hieu ve stroke cua illustrator 5

Với những điểm ko thường xuyên, vỏ hộp thoại Width Point Edit sẽ hiển thị cả chiều rộng phía.

tim hieu ve stroke cua illustrator 6

3. Kiểm soát tool Width tool

Thực hiện theo những thao tác ngẫu nhiên tại đây:

– Kéo tay cầm ra ngoài hoặc vào trong để điều chỉnh chiều rộng Stroke tại vị trí trên links game. Điểm chiều rộng được tạo ở góc hoặc tại điểm neo được tậu trực tiếp được gắn vào điểm neo trong quy trình chỉnh sửa links game.

– Để thay đổi vị trí của điểm chiều rộng, kéo điểm dọc theo links game.

– Để tậu nhiều điểm chiều rộng, nhấn phím Shift đồng thời nhấp chuột tậu những điểm. Trong vỏ hộp thoại Width Point Edit, chỉ định những giá trị trị cho Side một và Side 2 của nhiều điểm không giống nhau. Các điều chỉnh ngẫu nhiên cho một điểm chiều rộng sẽ tác động tới toàn bộ những điểm chiều rộng đã tậu.

4. Lưu thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật chiều rộng Stroke

Sau lúc thiết lập xong chiều rộng Stroke, tiến hành lưu những thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật thay đổi bằng nhữngh sử dụng Stroke panel, Control Panel hoặc Properties panel.

tim hieu ve stroke cua illustrator 7

Thực hiện theo những thao tác ngẫu nhiên tại đây:

– Để áp dụng thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật chiều rộng cho những links game đã tậu, tậu thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật tư menu Width Profile được liệt kê trong Control panel hoặc Stroke panel.

Nếu một Stroke ko với biến chiều rộng được tậu, danh sách sẽ hiển thị tùy tậu Uniform. Chọn tùy tậu Uniform để xóa thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật biến chiều rộng khỏi tiềm năng.

– Để khôi phục thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật chiều rộng mặc định, nhấp chuột tậu nút Reset Profiles nằm góc dưới với menu Profile.

Lưu ý:

– Khôi phục thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật chiều rộng mặc định trong vỏ hộp thoại Stroke Options sẽ xóa những thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật tùy chỉnh đã lưu.
– Nếu áp dụng thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật với biến chiều rộng cho Stroke, nó sẽ được biểu thị bằng dấu hoa thị (*) trong Appearance panel.

5. Tạo những đường chấm hoặc nét đứt

Chúng ta với thể tạo những đường dấu chấm hoặc đường nét đứt bằng nhữngh chỉnh sửa những thuộc tính Stroke của tiềm năng.

Bước một: Chọn tiềm năng.

Bước 2: Trong Stroke panel, tậu Dashed Line. Nếu tùy tậu Dashed Line ko hiển thị, tậu tùy tậu Show Options từ menu Stroke panel.

Bước 3: Click tậu hình tượng Align Dashes to Corners and Path Ends, Adjusting Length to Fit . Tùy tậu này cho phép game thủ tạo dấu gạch ngang ở những góc và cuối của links game tương thích và với thể dự đoán được. Nếu game thủ cần giữ lại những dấu gạch ngang mà ko cần canh lề thì hãy tậu hình tượng Preserve exact dash and gap length .

tim hieu ve stroke cua illustrator 8

Bước 4: Chỉ định chuỗi dấu gạch ngang bằng nhữngh nhập độ dài của dấu gạch ngang và tầm nhữngh giữa chúng.

Các số đã nhập được trùng lặp theo thứ tự để một lúc game thủ đã thiết lập mẫu, game thủ ko cần phround điền vào toàn bộ những vỏ hộp văn version.

Bước 5: Chọn tùy tậu Cap để thay đổi những đầu của dấu gạch ngang. Tùy tậu Butt Cap tạo dấu gạch ngang vuông lúc kết thúc; tùy tậu Round Cap tạo dấu gạch ngang hoặc chấm tròn; tùy tậu Projecting Cap tăng thể tích đầu của dấu gạch ngang.

tim hieu ve stroke cua illustrator 9

6. Thay đổi Cap và Join

Cap là đầu một loại mở, một Join trong đó đường thẳng thay đổi hướng. Chúng ta với thể thay đổi Cap và Join của một loại bằng nhữngh thay đổi những thuộc tính Stroke của tiềm năng.

Bước một: Chọn tiềm năng.

Bước 2: Trong Stroke Panel, tậu tùy tậu Cap và tùy tậu Join. Nếu những tùy tậu này ko hiển thị, tậu tùy tậu Show Options từ menu Panel.

– Butt Cap: Tạo những đường với đầu vuông.

– Round Cap: Tạo những đường với đầu hình bán nguyệt.

– Projecting Cap: Tạo những đường với đầu vuông kéo dãn một/2 chiều rộng của loại.

– Miter Join: Tạo những đường với những góc nhọn.

– Round Join: Tạo những đường với những đầu tròn.

– Bevel Join: Tạo những đường với những góc vuông.

7. Thêm đầu nóni tên

Trong Illustrator chúng ta với thể truy nhập những đầu nóni tên trong Stroke panel và những điều chỉnh liên quan để điều chỉnh kích thước. Đầu nóni tên mặc định với sẵn trong danh sách Arrowheads trong Stroke panel.

tim hieu ve stroke cua illustrator 10

Ngoài ra chúng ta cũng với thể thay đổi kích thước những đầu nóni tên bằng nhữngh sử dụng tùy tậu Scale.

Để điều chỉnh links game và chỉnh sửa đầu hoặc cuối nóni tên, chúng ta sử dụng những tùy tậu chỉnh sửa, gồm có:

– Mở rộng đầu nóni tên ở cuối links game.

– Đặt đầu nóni tên ở cuối links game.

Lưu ý: Để xóa đầu nóni tên khỏi những tiềm năng, tậu tùy tậu None arrowhead từ menu.

8. Tùy chỉnh đầu nóni tên

Để tạo những đầu nóni tên tùy chỉnh, game thủ mở file Arrowheads.ai, nằm trong ShowPackageContentRequiredResources trên Mac.

ShowPackageContentSupport FilesRequiredResources trên Windows.

Thực hiện theo những bước hướng dẫn trong file để tạo những đầu nóni tên tùy chình.

Bài viết trên đây game thủ đọc vừa với Taimienphi.vn tìm hiểu về Stroke của Illustrator. Nếu với ngẫu nhiên thắc mắc hoặc thắc mắc nào cần giround đáp, game thủ đọc với thể để lại ý kiến của tôi trong phần comment dưới nội dung bài viết nhé.

https://thuthuat.taimienphi.vn/tim-hieu-ve-stroke-cua-illustrator-44646n.aspx
Cùng với tool Stroke thì shape trong IIIustrator cũng rất được nhiều người khai quật để tạo những tiềm năng phức tạp bằng nhữngh gộp và xóa những tiềm năng giậtn thuần, game thủ với thể tìm hiểu kỹ hơn về shape trong IIIustrator qua nội dung bài viết của tổ chức chúng tôi trên taimienphi.

Nguyễn Sơnhttps://iotstartup.vn/
Mình là Nguyễn Sơn, một freelancer lập trình web. MÌnh có đam mê viết blog để chia sẻ các kiến thức về máy tính đến quý độc giả. Mình hi vọng với những kiến thức mà mình chia sẻ sẽ giúp ích được các bạn. Cám ơn các bạn đã ghé xem blog
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất