Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan Thuế

Taimienphi.vn xin hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng hóa lagn điện tử với mã và ko với mã của cơ quan Thuế tại đây. Lộ trình tiêu dùng hóa lagn điện tử đã được nghị định số mộtmột9/20một8/NĐ-CP quy định, với hiệu lực từ thời điểm ngày một/mộtmột/20một8, do đó việc đăng ký tiêu dùng và xuất bản HDDT là điều quan trọng.

Nghị định mộtmột9/20một8/NĐ-CP về lộ trình sử dụng hóa lagn điện tử đã đầu tiên với hiệu lực nên dù muốn hay ko thì những tổ chức, doanh nghiệp cần chuyển đổi tiêu dùng hóa lagn này. Sau đấy là thủ tục đăng ký sử dụng hóa lagn điện tử với mã và ko với mã của cơ quan Thuế, những người nghịch với xem thêm.

thu tuc dang ky su dung hoa don dien tu co ma va khong co ma cua co quan thue

Những điều nên biết về hóa lagn điện tử

I. Đăng ký sử dụng hóa lagn điện tử với mã của cơ quan Thuế

Với hóa lagn điện tử với mã của cơ quan Thuế, khối khối server cấp mã xác thực của Tổng viên Thuế lưu giữ, bảo vệ data nên tổ chức, doanh nghiệp ko cần lập report tình hình tiêu dùng hóa lagn.

một. Đối tượng đăng ký sử dụng hóa lagn điện tử với mã

Theo nghị định mộtmột9/20một8/NĐ-CP đã quy định những doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá thể sale tiêu dùng hóa lagn điện tử với mã của cơ quan Thuế thuộc vào trường hợp tại đây:

– Doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tổ chức khác sử dụng hóa lagn điện tử với mã của cơ quan thuế lúc bán thành phầm hóa, vừa lòng nhu yếu dịch vụ, ko phân biệt giá trị trị từng lần bán thành phầm hóa, vừa lòng nhu yếu dịch vụ.
– Doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa lagn điện tử với mã của cơ quan thuế lúc bán thành phầm hóa, vừa lòng nhu yếu dịch vụ, ko phân biệt giá trị trị từng lần bán thành phầm hóa, vừa lòng nhu yếu dịch vụ.

– Hộ, cá thể sale tiến hành sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ một0 lao động trở lên và với lợi nhuận năm trước đó ngay tắp lự kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong nghành nghề dịch vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc với lợi nhuận năm trước đó ngay tắp lự kề từ một0 (mười) tỷ đồng trở lên trong nghành nghề dịch vụ thương mại, dịch vụ phmàn sử dụng hóa lagn điện tử với mã của cơ quan thuế lúc bán thành phầm hóa, vừa lòng nhu yếu dịch vụ, ko phân biệt giá trị trị từng lần bán thành phầm hóa, vừa lòng nhu yếu dịch vụ. Hộ, cá thể sale ko thuộc diện phmàn tuy nhiên với tiến hành sổ sách kế toán, với yêu cầu thì cũng rất được áp dụng hóa lagn điện tử với mã của cơ quan thuế theo quy định.

2. Thủ tục đăng ký sử dụng hóa lagn điện tử với mã

Doanh nghiệp, tổ chức lúc đăng ký tiêu dùng hóa lagn điện tử với mã của cơ quan Thuế cần tiến hành:

Bước một: Truy cập vào website gdt.gov.vn/wps/portal của Tổng viên thuế.
Bước 2: Điền thông tin đông đủ và chuẩn chỉnh xác vào tờ lúca đăng ký/thay đổi thông tin tiêu dùng hóa lagn điện tử theo đúng mẫu 0một.
Bước 3: Trong một ngày thao tác, cơ quan Thuế gửi tới cho tổ chức/doanh nghiệp đăng ký thông tin về chấp thuận hay ko chấp thuận việc đăng ký tiêu dùng hóa lagn điện tử với mã của cơ quan thuế.

Nếu tổ chức, doanh nghiệp của người nghịch được cơ quan Thuế chấp thuận thì tổ chức, doanh nghiệp của người nghịch với thể sử dụng hóa lagn điện tử với mã, hủy hóa lagn giđấy vẫn còn đấy tồn tại (nếu với).

Nếu thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa lagn điện tử thì những doanh nghiệp, tổ chức cần tiến hành thay đổi những thông tin, gửi lại cơ quan thuế theo mẫu số 0một

II. Đăng ký sử dụng hóa lagn điện tử ko với mã của cơ quan Thuế

Hóa lagn điện tử ko với mã với thực tiễn sắp giống hóa lagn giđấy, chỉ khác là được tiến hành trên ứng dụng, doanh nghiệp phmàn tự Chịu đựng những trách nát nhiệm quản trị data này thay vì Tổng viên Thuế.

một. Đối tượng đăng ký sử dụng hóa lagn điện tử ko với mã

Theo khoản 2, điều mộtmột của nghị đinh mộtmột9/20một8/NĐ-CP quy định thì doanh nghiệp sale ở những nghành nghề dịch vụ: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tmàn mặt hàng ko, đường bộ, đường sắt, đường biển cả, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; sale thương mại điện tử; sale siêu thị; thương mại và những doanh nghiệp, tổ chức tài chính đã hoặc sẽ tiến hành giao thiệp với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng khoa học thông tin, với khối khối server ứng dụng kế toán, ứng dụng lập hóa lagn điện tử đạt được ý muốn lập, tra cứu hóa lagn điện tử, lưu trữ data hóa lagn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền data hóa lagn điện tử tới người tiêu dùng và tới cơ quan thuế thì được sử dụng hóa lagn điện tử ko với mã của cơ quan thuế (trừ trường hợp nêu tại khoản 3 Điều này và trường hợp đăng ký sử dụng hóa lagn điện tử với mã của cơ quan thuế) lúc bán thành phầm hóa, vừa lòng nhu yếu dịch vụ, ko phân biệt giá trị trị từng lần bán thành phầm hóa, vừa lòng nhu yếu dịch vụ thì được tiêu dùng hóa lagn điện tử ko với mã của cơ quan Thuế.

Nhưng những doanh nghiệp tổ chức tài chính nêu trên nếu nằm trong trường thích hợp với độ rủi ro cao về thuế, sẽ chuyển sang tiêu dùng hóa lagn điện tử với mã xác thực lúc bán thành phầm hóa, vừa lòng nhu yếu những dịch vụ, ko phân biệt giá trị trị lần bán thành phầm hóa và vừa lòng nhu yếu những dịch vụ.

2. Thủ tục đăng ký sử dụng hóa lagn điện tử ko với mã của cơ quan Thuế

Doanh nghiệp cần tiến hành những bước sau:

Bước một: Truy cập vào website gdt.gov.vn/wps/portal của Tổng cụ thuế.
Bước 2: Điền thông tin chuẩn chỉnh xác và đông đủ và Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa lagn theo đúng mẫu 0một.
Bước 3: Cơ quan thuế sẽ gửi thông tin đồng ý hoặc ko đồng ý đăng ký tiêu dùng hóa lagn điện tử ko với mã trong tầm một ngày thao tác.

Nếu cơ quan thuế ko đồng ý, doanh nghiệp cần đăng ký tiêu dùng hóa lagn điện tử với mã thay vì ko với mã của cơ quan thuế.

III. Mẫu số một tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa lagn điện tử

thu tuc dang ky su dung hoa don dien tu co ma va khong co ma cua co quan thue 2

thu tuc dang ky su dung hoa don dien tu co ma va khong co ma cua co quan thue 3

https://thuthuat.taimienphi.vn/thu-tuc-dang-ky-su-dung-hoa-don-dien-tu-co-ma-va-khong-co-ma-cua-co-quan-thue-45669n.aspx
Hy vọng với nội dung về thủ tục đăng ký sẽ dụng hóa lagn điện tử với mã và ko với mã của cơ quan Thuế trên đây, những người nghịch đã biết được nhữngh đăng ký tiêu dùng hóa lagn này.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiên thức IT