Sử dụng lệnh Vmstat trên Linux

Các nền tảng sử dụng như Linux, Unix-lượt thích và macOS sử dụng bộ nhớ lưu trữ ảo để quản lí dung tích của bộ nhớ lưu trữ vật lí, CPU và ổ đĩa. Nhiều lúc người tiêu dùng muốn xác định mức dung tích sử dụng của những thành phần trên mà lại loay hoay ko biết làm sao. Taimienphi.vn thời điểm ngày hôm nay sẽ chỉ cho tổng thể những người nghịch một nhữngh để giá trịm sát thống kê tổng thể những sinh hoạt này bằng lệnh vmstat.

su dung lenh vmstat tren linux

Sử dụng lệnh vmstat trên Linux
 

Mục Lục nội dung bài viết:
một. Bộ nhớ ảo.
2. Sử dụng tầm thời hạn thống kê.
3. Sử dụng giá trị trị count.
4. Thay đổi lagn vị.
5. Hiển thị bộ nhớ lưu trữ sinh hoạt và ko sinh hoạt.
6. Hiển thị bộ đếm thời hạn và thống kê bộ nhớ lưu trữ.
7. Hiển thị thống kê ổ đĩa.
8. Hiển thị số liệu ổ ghi tóm tắt.
9. Hiển thị thống kê phân vùng.

một. Bộ nhớ ảo

Máy tính được trang bị một lượng bộ nhớ lưu trữ cơ vật lý hữu hạn gọi là bộ nhớ lưu trữ truy nhập ngẫu nhiên (RAM). Bộ nhớ này được quản trị bởi kernel và được diễn biến giữa nền tảng sử dụng với ngẫu nhiên ứng dụng nào triển khai.

Các nền tảng sử dụng Linux và tương tự Unix như macOS mang thể sử dụng ko gian trên ổ cứng để trợ giúp quản trị nhu yếu bộ nhớ lưu trữ. Một khu vực nói riêng cho ko gian ổ cứng được gọi là “ko gian hoán đổi”, mang thể được sử dụng như một phần nhữngh tân và phát triển thêm của RAM. Đây là bộ nhớ lưu trữ ảo.

Lệnh vmstat =andgt; Cách sử dụng lệnh vmstat trên Linux

Lệnh vmstat trả ra thống kê data củabộ nhớ lưu trữ vật lí, CPU và ổ đĩa cứng.

Nếu người nghịch gõ lệnh vmstat ko mang tham số, nó sẽ hiển thị một tập hợp những giá trị trị. Các giá trị trị này là mức trung bình cho từng thống kê Tính từ lúc lần khởi động cuối với của thành phầm tính.

vmstat

su dung lenh vmstat tren linux

Sau lúc gõ câu lệnh như trên, monitor hiển thị sẽ xuất hiện một người nghịch dạngg giá trị trị ngắn .
chạy lệnh

su dung lenh vmstat tren linux 2

Bảng bao hàm những cột là procs, memory, swap, io, system và CPU. Cột ngoài với phía phván chứa data liên quan tới CPU.

su dung lenh vmstat tren linux 3

Dưới đó là chú thích những mục data ở những cột.

Procs
– r: Số lượng những tiến trình mang thể chạy được. Đó mang thể là những tiến trình đã chạy ,triển khai hoặc đang hóng đợt chạy CPU tiếp theo. sử dụng process ko sử dụng là tiến trình
– b: Số lượng những tiến trình trong trạng thái sleep ko bị giá trịn đoạn. Thực chất thì những tiến trình này ko “sleep” mà nó đang triển khai chặn một system gọi và ko bị giá trịn đoạn cho tới lúc hoàn thành tiến trình thời điểm hiện tại. Thông thường, tiến trình này tung ra lúc driver đang hóng một vài tài nguyên rảnh rỗi. Bất kỳ sự giá trịn đoạn nào cho quy trình đó đều được xử lý lúc quy trình tiếp tục sinh hoạt như thường thì.

Memory
– swpd: dung tích bộ nhớ lưu trữ ảo được sử dụng hay dung tích bộ nhớ lưu trữ bị hoán đổi.
– không tính tiền ảo: dung tích bộ nhớ lưu trữ hiện ko sử dụng.
– buff: dung tích bộ nhớ lưu trữ được sử dụng làm buffer =andgt; bộ nhớ lưu trữ đệm.
– cache: dung tích bộ nhớ lưu trữ được sử dụng làm cache =andgt; bộ nhớ lưu trữ cache.

Swap
– si: Lượng bộ nhớ lưu trữ ảo được swap in từ ko gian trao đổi.
– so: Lượng bộ nhớ lưu trữ ảo được swap out vào ko gian trao đổi.

IO
– bi: Khối nhận được từ một thiết bị khối. Số lượng khối data được sử dụng để trao đổi bộ nhớ lưu trữ ảo trở lại RAM.
– bo: Khối gửi tới một thiết bị khối. Số lượng khối data được sử dụng để trao đổi – bộ nhớ lưu trữ ảo ra khỏi RAM và vào ko gian trao đổi.
– block ko thay đổi ko dịch là khối

System
– in: Số lượng những giá trịn đoạn mỗi giây.
– cs: Số lượng context switch mỗi giây. Context Switch là lúc kernel hoán đổi từ xử lý cơ chế khối khối server sang xử lý cơ chế người tiêu dùng.
– Context Switch là quy trình ….

CPU
– us: Thời gian chạy code ko phván kernel.
– sy: Thời gian chạy code kernel.
– id: Thời gian rảnh rỗi.
– wa: Thời gian hóng input hoặc Output.
– st: Thời gian từ một máy ảo. Đây là thời hạn một máy ảo phván hóng khối khối server giá trịm sát máy ảo hypervisor hoàn thành việc phục vụ những máy ảo khác trước lúc nó mang thể trở lại và sinh hoạt vào máy ảo này =andgt; xem lại đoạn này
– hypervisor: ứng dụng giá trịm sát máy ảo

2. Sử dụng tầm thời hạn thống kê

Quý Khách mang thể yêu cầu vmstat update thường xuyên những số liệu thống kê bằng việc sử dụng giá trị trị delay. Giá trị này được hỗ trợ trong vài giây. Để update số liệu thống kê cứ sau 5 giây, sử dụng lệnh sau:
vmstat 5

su dung lenh vmstat tren linux 4

Cứ sau 5 giây vmstat sẽ thêm một loại data khác vào người nghịch dạngg. Để giới hạn việc này, nhấn Ctrl + C.

su dung lenh vmstat tren linux 5

3. Sử dụng giá trị trị count

Việc sử dụng giá trị trị delay quá thấp sẽ gây sự tắc nghẽn cho khối khối server của người nghịch. Nếu muốn update nhanh hao hơn, sử dụng giá trị trị count.

Giá trị count cho vmstat cho biết thêm mang bao nhiêu update cần triển khai trước lúc thoát và trả người nghịch trở lại dấu nhắc lệnh. Nếu người nghịch ko hỗ trợ giá trị trị count, vmstat sẽ chạy cho tới lúc nó được sử dụng bởi tổ hợp phím Ctrl + C.

Để vmstat hỗ trợ một người nghịch dạng update cứ sau 5 giây, nhưng chỉ trong bốn lần update, sử dụng lệnh sau:

vmstat 5 4

su dung lenh vmstat tren linux 6

Sau bốn lần update, vmstat sẽ giới hạn lại.

su dung lenh vmstat tren linux 7

4. Thay đổi lagn vị

Để update hiển thị số liệu thống kê bộ nhớ lưu trữ và hoán đổi theo lagn vị kilobyte hoặc megabyte ,sử dụng tùy tìm -S (ký tự lagn vị). Tùy tìm này phván được theo sau bởi những chữ k, K, m hoặc M. Cụ thể chúng thay mặt cho:
– k: một000 byte
– K: một024 byte
– m: một000000 byte
– M: một048576 byte

Để update số liệu thống kê bộ nhớ lưu trữ và hoán đổi cứ sau một0s theo megabyte, nhấp lệnh sau:
vmstat một0 -S M

su dung lenh vmstat tren linux 8

su dung lenh vmstat tren linux 9

5. Hiển thị bộ nhớ lưu trữ sinh hoạt và ko sinh hoạt

Nếu người nghịch sử dụng tùy tìm -a (active), những cột bộ nhớ lưu trữ buff và bộ nhớ lưu trữ cache được thay thế bằng những cột “inact” và “active”.

Để xem hai cột này thay vì cột buff và cột cache, hãy bao hàm tùy tìm -a, như câu lệnh sau:
vmstat 5 -a -S M

su dung lenh vmstat tren linux 10

Các cột “inact” và “active” bị tác động bởi tùy tìm -S (ký tự lagn vị).

Đếm con số Fork

Switch -f hiển thị con số fork đã xảy ra Tính từ lúc lúc PC được khởi động.

Nói nhữngh khác, lệnh này cho thđó con số tác vụ đã được khởi chạy (phần lớn trong số chúng đã trở thành đóng lại) Tính từ lúc lúc khối khối server được khởi động. Mỗi quy trình khởi chạy từ loại lệnh sẽ tạo thêm. Khi một nhiệm vụ hoặc tiến trình mới phát sinh con số đó lại tiếp tục tăng.
vmstat -f

su dung lenh vmstat tren linux 11

Màn hình fork ko update.

Hiển thị Slabinfo

Kernel mang khối khối server quản trị bộ nhớ lưu trữ riêng cho nền tảng sử dụng và tổng thể những ứng dụng.

Kernel sẽ phân chia và giván phóng bộ nhớ lưu trữ nhiều lần cho nhiều loại tiềm năng data không giống nhau mà nó phván xử lý. Để làm cho việc này hiệu suất cao nhất mang thể, nó sử dụng một khối khối server gọi là slab. Đây là một trong những mỗi hình thức ghi lại cache.

Để xem số liệu thống kê cho những slab, sử dụng tùy tìm -m (slabs). Lúc này người nghịch cần dụng sudo và nhập mật khẩu. Vì Output mang thể khá dài, nên chuyển nó qua less.
sudo vmstat -m | less

su dung lenh vmstat tren linux 12

Đầu ra mang năm cột. Đó là:
– Cache: Tên của cache.
– num: Số lượng những tiềm năng hiện đang sinh hoạt trong cache này.
– total: Tổng số tiềm năng mang sẵn trong cache.
– size: Kích thước của từng tiềm năng trong cache.
– pages: Tổng số trang bộ nhớ lưu trữ mang (ít nhất) một tiềm năng hiện được liên quan với cache.

su dung lenh vmstat tren linux 13

Nhấn q để thoát khỏi cơ chế less.

6. Hiển thị bộ đếm thời hạn và thống kê bộ nhớ lưu trữ

Để hiển thị một trang của bộ đếm thời hạn và thống kê bộ nhớ lưu trữ, hãy sử dụng tùy tìm -s (stats). Lưu ý chữ “s” viết thường.
vmstat -s

su dung lenh vmstat tren linux 14

Mặc dù phần lớn số liệu thống kê được report tương tự thông tin tạo ra Output vmstat mặc định, một vài data trong chúng vẫn được phân phân tách khía cạnh hơn.

Ví dụ, Output mặc định phối kết hợp cả thời hạn CPU của user nice và non-nice vào cột us. Màn hình -s (stats) liệt kê những thống kê này một nhữngh riêng không liên quan gì đến nhau.

su dung lenh vmstat tren linux 15

7. Hiển thị thống kê ổ đĩa

Quý Khách mang thể mang được một danh sách thống kê ổ đĩa tương tự bằng nhữngh sử dụng tùy tìm -d (disk).
vmstat -d | less

su dung lenh vmstat tren linux 16

Đối với mỗi đĩa, ba cột được hiển thị, đó là reads, writes và IO.

su dung lenh vmstat tren linux 17

IO là cột ngoài với phía phván. Lưu ý rằng cột sec trong IO được đo bằng giây nhưng thống kê phối kết hợp thời hạn trong cột reads và writes được đo bằng mili giây.

su dung lenh vmstat tren linux 18

Ý nghĩa của những cột:

Reads
– total: Tổng số lần đọc ổ đĩa.
– merged: Tổng số lần đọc được nhóm.
– sectors: Tổng số những sector đã được đọc.
– ms: Tổng số thời hạn tính bằng mili giây đã được sử dụng để đọc data từ ổ đĩa.

Writes
– total: Tổng số lần ghi ổ đĩa.
– merged: Tổng số những lần ghi được nhóm lại.
– sectors: Tổng số những sector được ghi.
– ms = Tổng số thời hạn tính bằng mili giây đã được sử dụng ghi data vào ổ đĩa.

IO
– cur: Số lượng lần đọc và ghi thời điểm hiện tại.
– sec: Thời gian tính bằng giây cho ngẫu nhiên việc đọc hoặc ghi nào đang triển khai.

8. Hiển thị số liệu ổ ghi tóm tắt

Để xem hiển thị nhanh hao số liệu ổ ghi tóm tắt , sử dụng tùy tìm -D (disk-sum). Lưu ý chữ “D” viết hoa.
vmstat -D

su dung lenh vmstat tren linux 19

Số lượng ổ đĩa mang thể lên cao bất thường. Máy tính được sử dụng trong nội dung bài viết này triển khai Ubuntu. Với Ubuntu, mỗi lúc người nghịch thiết đặt một ứng dụng từ Snap, một khối khối server tập tin pseudo-filesystem squashfs được tạo ra sẽ gắn vào một trong những mỗi thiết bị / dev / loop.

su dung lenh vmstat tren linux 20

9. Hiển thị thống kê phân vùng

Để xem số liệu thống kê liên quan tới một phân vùng ví dụ, hãy sử dụng tùy tìm -p (partition) và hỗ trợ định danh phân vùng làm tham số loại lệnh.

Tại đây chúng ta sẽ xem xét phân vùng sdamột. Chữ số một cho biết thêm đó là phân vùng thứ nhất trên thiết bị sda, nó là ổ cứng chính cho PC này.
vmstat -p sdamột

su dung lenh vmstat tren linux 21

Thông tin trả về cho thđó tổng số lần đọc và ghi ổ đĩa vào và từ phân vùng đó và con số những nghành nghề mang trong mỗi hành vi đọc và ghi ổ đĩa.

su dung lenh vmstat tren linux 22

Với những phân tích ở trên người nghịch đã biết nhữngh sử dụng lệnh Vmstat trên Linux , thời điểm hiện tại hãy bắt tay vào triển khai xem thống kê dung tích sử dụng cho bộ nhớ lưu trữ thực, CPU và ổ đĩa ngay nào.

https://thuthuat.taimienphi.vn/su-dung-lenh-vmstat-tren-linux-55846n.aspx
Trên đó là một trong những mỗi vài nhữngh sử dụng lệnh vmstat trên Linux. Hy vọng nội dung bài viết của Taimienphi.vn đã hỗ trợ cho tổng thể những người nghịch những thông tin hữu ích. Ngoài ra nếu mang ngẫu nhiên thắc mắc hoặc thắc mắc nào cần giván đáp như danh sách những lệnh Linux cơ người nghịch dạng cho tổng thể những người mới sử dụng …, người nghịch đọc mang thể để lại ý kiến của tôi trong phần comment dưới nội dung bài viết nhé.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Wiki