Mozilla Firefox hỗ trợ tính năng Lazy Loading của Chrome

Mozilla Firefox đang update update tư vấn tính năng Image Lazy Loading “chính chủ” của Google Chrome và thời điểm hiện tại tính năng này đã mang mặt để thử nghiệm trong người đùa dạng dựng Firefox Nightly.

Image Lazy Loading là một trong kỹ thuật tối ưu hóa hiệu suất wapsite, làm trình duyệt chỉ load những hình ảnh đang hiển thị sẵn hoặc sắp hiển thị trên monitor hiển thị. Điều này làm tăng hiệu suất vì trình duyệt sẽ chỉ tmàn xuống và hiển thị hình ảnh lúc quan trọng thay vì tmàn xuống toàn bộ và một lúc.

Mozilla Firefox ho tro tinh nang Lazy Loading cua Chrome

Mozilla Firefox tư vấn tính năng Lazy Loading của Chrome

Theo cổ xưa, nhà nâng cấp và phát triển sẽ update update tính năng Lazy Loading cho một wapsite trải qua những thư viện JavaScript của phía thứ ba, tuy nhiên với việc xuất bản Chrome 76, Google đã thêm nó như một tính năng gốc cho trình duyệt của tớ. Để sử dụng tính năng này, nhà nâng cấp và phát triển lagn thuần chỉ việc thêm thuộc tính loading=”lazy” vào những thẻ HTML IMG như hiển thị dưới:

mozilla firefox ho tro tinh nang lazy loading cua chrome 2

Tính năng Lazy Loading trong Firefox Nightly

Tính năng Lazy Loading đã mang mặt trong phiên người đùa dạng Firefox Nightly tiên tiến nhất, ngay Trên thực tiễn người tiêu dùng mang thể tmàn và thiết đặt theo liên quan được nội dung dưới:
Tmàn Firefox Nightly tiên tiến nhất tại đây: Download Firefox Nightly

Trong người đùa dạng build Firefox 75 Nightly thời điểm hiện tại, Mozilla đã update update một tùy tậu about:config mới mang tên là “dom.image-lazy-loading.enabled”, cho phép người đùa nhảy tính năng Lazy Loading trong trình duyệt.

Để thử nghiệm tính năng này, người đùa lagn thuần chỉ việc mở tool nâng cấp và phát triển của Firefox, nhấp chuột vào tab Network và say đó truy nhập vào trang lazy loading demo.

mozilla firefox ho tro tinh nang lazy loading cua chrome 3

Khi tmàn trang lần lần thứ nhất, những người đùa sẽ trông thđấy rằng Firefox chỉ tải về những Power và hình ảnh quan trọng để hiển thị những hình ảnh mang thể xem được trên trình duyệt. Khi người đùa cuộn xuống dưới, người đùa dạngg điều lúcển nói riêng cho nhà nâng cấp và phát triển sẽ hiển thị rằng Firefox tmàn xuống nhiều hình ảnh hơn vì chúng sắp như hiển thị hết trong trình duyệt.

https://thuthuat.taimienphi.vn/mozilla-firefox-ho-tro-tinh-nang-lazy-loading-cua-chrome-56229n.aspx
Với việc 2 nhà nâng cấp và phát triển trình duyệt lớn nhất tư vấn tình năng Lazy Loading trực tiếp trong trình duyệt, một thư viện JavaScript được cần để duy trì và tmàn xuống từ những wapsite sẽ được loại bỏ.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin công nghệ