Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm SUMIF trong Excel

Ngoài lỗi hàm SUXiaoMi MIF ko hoạt động và sinh hoạt, trả về kết quả ko đúng là một trong trong mỗi lỗi mà người tiêu dùng hàm Excel thường gặp phround. Trong quy trình sử dụng hàm để tính tổng giá trị trị, người tiêu dùng sở hữu thể sẽ gặp phround một số trong mỗi lỗi khác.

Hàm SUXiaoMi MIF trong Excel được sử dụng để tính tổng những giá trị trị phối hợp một số trong mỗi điều kiện rõ ràng. Trong quy trình sử dụng hàm Excel này gamer sở hữu thể sẽ phround đương đầu với một số trong mỗi lỗi xảy ra.

loi ham sumif trong excel

Sửa lỗi hàm Sumif trong Excel thường gặp

Vậy đó những lỗi nào, nhữngh xử lý ra sao? Mời những gamer và theo dõi nội dung tại đây của Cửa Hàng chúng tôi

Mục Lục nội dung bài viết:
Lỗi thường gặp lúc sử dụng hàm SUXiaoMi MIF trong Excel.
 một. Lỗi cú pháp hàm SUXiaoMi MIF Excel ko hoạt động và sinh hoạt .
  một.một. Định nghĩa sai tiêu chuẩn .
  một.2. Lỗi lúc sử dụng toán tử so sánh trong hàm SUXiaoMi MIF Excel .
  một.3. Lỗi hàm SUXiaoMi MIF ko hoạt động và sinh hoạt do định dạng data sai.
  một.4. Sử dụng hàm SUMtiếp thịODUCT nếu hàm SUXiaoMi MIF vẫn ko hoạt động và sinh hoạt .
 2. Lỗi VALUE lúc sử dụng hàm SUXiaoMi MIF Excel.
 3. Lỗi chuỗi ký tự trong tiêu chuẩn nhiều hơn thế 255 ký tự.

Lỗi thường gặp lúc sử dụng hàm SUXiaoMi MIF trong Excel

một. Lỗi cú pháp hàm SUXiaoMi MIF Excel ko hoạt động và sinh hoạt

Lỗi cú pháp hàm SUXiaoMi MIF Excel là lỗi Xu thế mà người tiêu dùng thường gặp phround, thậm chí là toàn bộ khung người tiêu dùng đã sở hữu nhiều thử sử dụng cũng hay gặp phround lỗi này.

Về cơ version, cấu trúc hàm SUXiaoMi MIF sở hữu dạng:

=SUXiaoMi MIF(condition_range,condition,sum range)

Trong số đó:

– Tham số lần đầu condition_range: Là vùng được tậu sở hữu chứa những ô điều kiện. Điều kiện của những gamer sẽ chỉ được kiểm tra trong vùng này.
– Tham số thứ 2, condition: Là điều kiện kiểm tra cho tham số condition_range.
sum range: Là phạm vi, vùng cần tính tổng.

Dưới đấy là yếu tố những lỗi cú pháp hàm SUXiaoMi MIF Excel Xu thế mà người tiêu dùng thường gặp phround và nhữngh sửa lỗi:

một.một. Định nghĩa sai tiêu chuẩn

Các tiêu chuẩn hàm SUXiaoMi MIF Excel được định nghĩa không giống nhau trong mỗi trường hợp không giống nhau. Để dễ dàng mường tượng, chúng ta sẽ xem qua một số trong mỗi ví dụ tại đây:

Ví dụ một: Giả sử chúng ta sở hữu tập data như tại đây:

loi thuong gap khi su dung ham sumif trong excel

Yêu cầu giả ra ở đấy là tính tổng con số (quantity) trong ngày một-mar-một3, và sử dụng cú pháp hàm sở hữu dạng như tại đây:

=SUXiaoMi MIF(A2:A20,một-mar-một3,C2:C20)

Tuy nhiên trong trường hợp này cú pháp hàm SUXiaoMi MIF Excel trên sẽ trả về giá trị trị là 0. Vậy nguyên nhân là do đâu?

Dữ liệu chúng ta đang thao tác thao tác được định dạng dưới dạng data ngày tháng. Trong Excel, data ngày tháng phround được biểu diễn dưới dạng chữ số.

Tuy nhiên vì hàm SUXiaoMi MIF Excel đồng ý cả data định dạng dưới dạng văn version làm tiêu chuẩn, vì vậy trong cả lúc chúng ta sử dụng cú pháp như tại đây, hàm cũng sẽ trả về giá trị trị:

=SUXiaoMi MIF(A2:A20,”một-mar-một3″,C2:C20)

Hoặc:

=SUXiaoMi MIF(A2:A20,”một-mar-20một3″,C2:C20)

Giá trị số tương đương của một-mar-một3 là 4một334. Vì vậy nếu sử dụng cú pháp hàm tại đây cũng trả về giá trị trị tương đương:

=SUXiaoMi MIF(A2:A20,4một334,C2:C20)

loi ham sumif excel

Lưu ý: trong trường hợp này tiêu chuẩn là số nên chúng ta ko cần sử dụng dấu ngoặc kép.

Một Note rất quan trọng là nếu hàm Excel gồm có data ngày tháng, chúng ta cần kiểm tra định dạng data đã chuẩn chỉnh xác chưa. thường thì nguyên nhân gây lỗi hàm SUXiaoMi MIF ko hoạt động và sinh hoạt, ko trả về giá trị trị đúng là do lđịnh dạng data ko chuẩn chỉnh xác.

một.2. Lỗi lúc sử dụng toán tử so sánh trong hàm SUXiaoMi MIF Excel

Cho ví dụ, ở đây yêu cầu giả ra là tính tổng con số những ngày sau ngày một-Mar-một3, và cú pháp hàm chuẩn chỉnh phround sở hữu dạng:

=SUXiaoMi MIF(A2:A20,”andgt;một-Mar-một3″,C2:C20)

Mà ko phround là:

=SUXiaoMi MIF(A2:A20,A2:A20andgt;”một-Mar-một3″,C2:C20)

Dấu andgt; phround nằm trong dấu ngoặc kép.

Giả sử nếu tiêu chuẩn nằm trong một ô, chẳng hạn là ô F3, cú pháp hàm chuẩn chỉnh sở hữu dạng như tại đây:

=SUXiaoMi MIF(A2:A20,”andgt;”andamp;F3,C2:C20)

Trong trường hợp này chúng ta sử dụng toán tử so sánh và toán tử này phround được đặt trong dấu ngoặc kép.

loi khi su dung ham sumif trong excel

Lưu ý: Khi cần tính tổng giá trị trị, nếu một giá trị trị khớp trong phạm vi tiêu chuẩn, chúng ta ko cần sử dụng dấu “=”, chỉ việc viết giá trị trị hoặc hỗ trợ tham chiếu của giá trị trị đó làm tiêu chuẩn.

một.3. Lỗi hàm SUXiaoMi MIF ko hoạt động và sinh hoạt do định dạng data sai

Hàm Excel SUXiaoMi MIF sử dụng để tính tổng những giá trị trị là số. Do đó nếu hàm ko hoạt động và sinh hoạt đúng nhữngh, trước hết chúng ta cần kiểm tra phạm vi tổng và định dạng tương thích hay chưa.

thường thì chúng ta import data từ những Power nguồn không giống nhau sở hữu thể sử dụng những định dạng data không giống nhau, thậm chí data số sở hữu thể được định dạng dưới dạng văn version, và gây ra lỗi hàm SUXiaoMi MIF.

loi ham sumif trong excel khi su dung

Để khắc phục lỗi này, lần đầu tậu một ô sở hữu chứa giá trị trị số và văn version, nhấn Ctrl + Space để tậu toàn bộ cột. Tiếp theo, nhấp chuột tậu hình tượng dấu chấm than nhỏ nằm góc phía trái ô. Trên screen sẽ hiển thị menu sở hữu chứa tùy tậu Convert to numbers. Click tậu tùy tậu này để chuyển đổi tổng thể giá trị trị trong phạm vi, vùng đã tậu sang định dạng số.

loi thuong gap khi su dung ham sumif trong excel

Trong trường hợp nếu giround pháp trên ko khả dụng, một nhữngh khác là sử dụng hàm VALUE để chuyển đổi chuỗi định dạng văn version thành chuỗi định dạng số.

Sau lúc hoàn tất, dán giá trị trị vào công thức hàm SUXiaoMi MIF.

loi ham sumif trong excel

Cú pháp hàm SUXiaoMi MIF tính tổng thời hạn

Trong một số trong mỗi trường hợp sử dụng hàm SUXiaoMi MIF để tính tổng thời hạn gamer sở hữu thể sẽ gặp phround một số trong mỗi lỗi.

Cho ví dụ tại đây: Giả sử chúng ta sử dụng định dạng thời hạn: Giờ (HH) : phút (MM) : giây (SS). Yêu cầu giả ta là tính tổng thời hạn ngày một-mar-một3, và cú pháp hàm sở hữu dàng:

=SUXiaoMi MIF(A2:A20,F3,C2:C20)

loi thuong gap khi su dung ham sumif trong excel 7

Tuy nhiên hàm trên sẽ trả về kết quả ko chuẩn chỉnh xác. Điều này là cũng chính vì giá trị trị ngày và giờ, thời hạn trong Excel được xử lý không giống nhau.

Trong Excel, một giờ tương đương một/24 giậtn vị (unit). Vì vậy một2 giờ tương đương 0.5.

Để tính tổng thời hạn, chúng ta sẽ phround thao tác thêm bước chuyển đổi định dạng ô G3 sang định dạng thời hạn.

Kích chuột phround vào ô sở hữu giá trị trị cần định dạng, và tậu định dạng thời hạn. Lúc này hàm SUXiaoMi MIF sẽ trả về kết quả chuẩn chỉnh xác.

loi thuong gap khi su dung ham sumif trong excel

một.4. Sử dụng hàm SUMtiếp thịODUCT nếu hàm SUXiaoMi MIF vẫn ko hoạt động và sinh hoạt

Trong trường hợp nếu hàm SUXiaoMi MIF vẫn ko hoạt động và sinh hoạt, chúng ta sẽ sử dụng hàm SUMtiếp thịODUCT để thay thế.

Ví dụ, giả sử yêu cầu giả ra là tính tổng giá trị trị trong phạm vi D2:D20 nếu ngày bẳng F3, chúng ta sẽ sử dụng hàm SUMtiếp thịODUCT thay thế và công thức sở hữu dạng như tại đây:

=SUMtiếp thịODUCT(D2:D20,–(A2:A20=F3))

Vị trí, thứ tự những biến trong hàm SUMtiếp thịODUCT ko rất quan trọng, công thức tại đây cũng trả về kết quả tương tự:

=SUMtiếp thịODUCT(–(A2:A20=F3),D2:D20)

Hoặc:

=SUMtiếp thịODUCT(–(F3=A2:A20),D2:D20)

2. Lỗi VALUE lúc sử dụng hàm SUXiaoMi MIF Excel

Lỗi VALUE xảy ra là do công thức sở hữu chứa hàm SUXiaoMi MIF, COUNTIF hoặc COUNTBLANK tham chiếu tới những ô trong Workbook thao tác thao tác đã đóng. Để khắc phục lỗi VALUE này, chúng ta sẽ sử dụng phối hợp những hàm SUM và IF trong công thức mảng.

Công thức mảng là công thức sở hữu thể tiến hành nhiều phép tính trên một hoặc nhiều mục trong một mảng. Công thức mảng hoạt động và sinh hoạt trên 2 hoặc nhiều bộ data được gọi là tham số mảng.

Ví dụ: trong ví dụ này yêu cầu là tính tổng lợi nhuận thành phầm thủy sản. Kết quả sẽ được thêm trong Workbook report và data Power nguồn nằm trong Workbook data.

Thực hiện theo những bước tại đây (áp dụng trên cả Excel 20một0, 20một3, 20một6):

Bước một: Đầu tiên mở workbook sở hữu chứa data Power nguồn (Workbook data).
Bước 2: Mở Workbook sở hữu chứa công thức (Workbook report).
Bước 3: Chọn ô C5 trong Workbook report.
Bước 4: Click tậu nút FX trên tkhô hanh công thức tìm hàm SUM.
Bước 5
: Tiếp theo trên tkhô hanh công thức, tại memu Name Box, tìm và nhấp chuột tậu IF để lồng hàm IF với hàm SUM.
Bước 6: Nếu hàm IF ko hiển thị, nhấp chuột tậu tùy tậu More Functions (thêm hàm) và tậu hàm IF.
Bước 7: Nhập những đối số tại đây:

Logical_test : Data.xlsx!USDAUSD23:USDAUSD30=”Seafood”.
Value_If _true: SUM(Data.xlsx!USDDUSD23:USDDUSD30).
Value_if_false: 0.

loi thuong gap khi su dung ham sumif trong excel

Bước 8: Nhấn Ctrl + Shift + Enter để hoàn tất công thức mảng.
Bước 9: Nếu trên screen hiện thông tin yêu cầu sửa công thức, clicl tậu Yes để tiếp tục.

Bằng nhữngh sử dụng phương pháp này để tránh gặp phround những lỗi giá trị trị lúc thao tác thao tác với Workbook ko mở.

3. Lỗi chuỗi ký tự trong tiêu chuẩn nhiều hơn thế 255 ký tự

Các hàm SUXiaoMi MIF và SUXiaoMi MIFS sở hữu thể trả về kết quả ko chuẩn chỉnh xác nếu chuỗi ký tự dài không dừng lại ở đó 255 ký tự.

Giround pháp để sửa lỗi trong trường hợp này là rút ngắn chuỗi ký tự. Cách giậtn thuần nhất để rút ngắn chuỗi ký tự là sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử (andamp;) để phân tách nhỏ giá trị trị thành nhiều chuỗi.

Ví dụ:

=SUXiaoMi MIF(B2:Bmột2,”chuoi dai”andamp;”chuoi dai khac”)

https://thuthuat.taimienphi.vn/loi-thuong-gap-lúc-su-dung-ham-sumif-trong-excel-6một845n.aspx
Trên đấy là tổng hợp một số trong mỗi lỗi thường gặp lúc sử dụng hàm SUXiaoMi MIF trong Excel và nhữngh sửa lỗi. Ngoài ra gamer đọc sở hữu thể tìm hiểu thêm thêm một số trong mỗi nội dung bài viết đã sở hữu trên Taimienphi.vn để tìm hiểu thêm nhữngh sửa lỗi hàm Sum ko và được trong Excel nhé.

Xem thêm: Sửa lỗi hàm Sum ko và được trong Excel

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin học văn phòng