Hàm T.DIST trong Excel

Bạn đang xem: Hàm T.DIST trong Excel Tại Website WP
Trong Excel, hàm T.DIST cũng là một trong hàm tư vấn trong thao tác thao tác vô vàn, giúp gimàn quyết thao tác thao tác nhanh khô chóng, cho kết quả chuẩn chỉnh xác nếu như áp dụng đúng cú pháp. Vậy gamer đã biết cú pháp hàm T.DIST này là gì chưa, chưa thì hãy xem thêm bài sau.

T.DIST là hàm tính toán trong Excel làm cho ra kết quả là phân bố t Student phía phía trái. Hàm này cũng là một trong trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được người tiêu dùng ưa sử dụng hiện thực.

ham t dist trong excel

Hàm T.DIST trong Excel

 

Cách sử dụng Hàm T.DIST trong Excel

một. Mô tả và cú pháp sử dụng

Đây là hàm trả về phân bố t Student phía phía trái. Hàm sử dụng trong việc kiểm tra giả thuyết của tập data mang con số nhỏ.

Cú pháp:

T.DIST(x,deg_không lấy phídom, cumulative)

Trong số đó:
X: Giá trị sử dụng để mô tả thông tin phân bố, là tham số nên.
Deg_không lấy phídom: Số bậc tự tại của phân bố, là tham số nên.
Cumulative: Giá trị logic quyết định dạng thức của hàm, là tham số nên gồm:
+ Cumulative = True -vàgt; trả về hàm phân bố tích lũy.
+ Cumulative = False -vàgt; trả về hàm tỷ trọng xác suất.

Chú ý:
– Bất kỳ đối số nào ko phmàn là số -vàgt; hàm trả về giá trị trị lỗi #VALUE!
– Nếu Deg_không lấy phídom nhỏ hơn một thì hàm trả về giá trị trị lỗi.
– Giá trị tối thiểu của Deg_không lấy phídom phmàn bằng một.

2. Ví dụ trường hợp rõ ràng

Giả sử gamer cần tính phân bố t Student phía phía trái theo mô tả trong versiong data tiếp tại đây:

ham t dist

– Tính phân bố t Student phía phía trái được trả về với hàm phân bố tích lũy. Tại ô cần tính -vàgt; gamer nhập công thức: =T.DIST(C3,C4,C5)

su dung ham t dist trong excel

Nhấn Enter -vàgt; kết quả phân bố t Student phía phía trái được trả về với hàm phân bố tích lũy là:

cach su dung ham t dist

Tính phân bố t Student phía phía trái được trả về với hàm tỷ trọng xác suất. Tại ô cần tính -vàgt; gamer nhập công thức: =T.DIST(C3,C4,C6)

cach su dung ham t dist trong excel

Nhấn Enter -vàgt; phân bố t Student phía phía trái được trả về với hàm hàm tỷ trọng xác suất là:

vi du ham t dist trong excel

– Trường hợp số bậc tự tại nhỏ hơn một -vàgt; hàm trả về giá trị trị lỗi #DIV/0!:

vi du minh hoa ham t dist trong excel

– Nếu ngẫu nhiên đối số nào ko phmàn là số thì lúc đó hàm tính T.DIST sẽ cho ra kết quả lỗi #VALUE! như hình ảnh tiếp tại đây:

cach dung ham t dist

Trên đó là bài hướng dẫn với một trong những mỗi ví dụ rõ ràng lúc gamer sử dụng Hàm T.DIST trong Excel. Sử dụng hàm này giúp gamer tính toán để trả về phân bố t Student phía phía trái. Hàm sử dụng trong việc kiểm tra giả thuyết của tập data mang con số nhỏ. Chúc gamer thành tựu!

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-t-dist-trong-excel-43735n.aspx
Hàm SUM cũng là một trong hàm cơ version mà gamer cần nắm vững cú pháp cũng tương tự nhữngh sử dụng, trong Excel hàm Sum mang ý nghĩa năng tính tổng một sản phẩm số cho trước, hiễu rõ về hàm này sẽ hỗ trợ ích vô vàn cho thao tác thao tác của gamer lúc sử dụng Excel đđó nhé.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin học văn phòng