Hàm cơ bản trong Excel và ví dụ

Các hàm cơ game thủ dạng trong Excel sẽ được Taimienphi.vn thay đổi và share gồm nhiều hàm như hàm tính tổng, hàm XiaoMIN, hàm MAX, hàm điều kiện If … với những ví dụ minh họa rõ ràng giúp những game thủ đọc làm rõ, nắm được cấu trúc cú pháp của những hàm, từ đó sử dụng Excel lagn giản lagn giản hơn.

Microsoft đã tạo ra ứng dụng văn phòng Excel với với những hàm tính toán trả tới nhiều tiện lợi cho tổng thể những người tiêu dùng. Các game thủ lúc sử dụng Excel cũng cần nằm rõ một số trong mỗi hàm cơ game thủ dạng để phục vụ thao tác thao tác của tớ mà ko mất quá nhiều thời hạn thống kê và tính toán. Taimienphi sẽ hướng dẫn những game thủ một số trong mỗi những hàm cơ game thủ dạng trong excel và ví dụ minh họa để những game thủ học excel tiện theo dõi.

tong hop cac ham co ban trong excel

Các hàm cơ game thủ dạng trong Excel 20một9, 20một6, 20một3, 20một0, 2007
 

Mục Lục nội dung bài viết:
một. Hàm tính tổng SUM: Hàm với giá trị trị những ô.
2. Hàm điều kiện IF.
3. Hàm lđấy ký tự phía trái (LEFT).
4. Lđấy ký tự phía phván (RIGHT).
5. Hàm XiaoMIN: Hàm tìm giá trị trị nhỏ nhất.
6. Hàm MAX: Hàm tìm giá trị trị lớn nhất.
7. Hàm tính giá trị trị trung bình AVERAGE.
8. Hàm cắt những tầm trống TRIM.
9. Hàm nối chuỗi CONCATENATE.
một0. Hàm COUNT: Hàm đếm data kiểu số.
mộtmột. Hàm COUNTA: Hàm đếm những ô mang chứa data.
một2. Hàm đếm chiều dài chuỗi ký tự.
một3. Hàm hiển thị thời hạn thời điểm hiện tại trên khối khối VPS NOW.
một4. Hàm SUXiaoMIF: Hàm tính tổng những ô mang điều kiện.
một5. Hàm COUNTIF: Hàm đếm data mang điều kiện.
một6. Hàm COUNTBLANK: Hàm đếm data rỗng.

Hàm cơ game thủ dạng trong Excel và ví dụ

một. Hàm tính tổng SUM: Hàm với giá trị trị những ô

Hàm SUM là một trong mỗi trong mỗi hàm cơ game thủ dạng trong excel cho phép game thủ với tổng giá trị trị trong mỗi ô được mua sắm.
Cú pháp: =SUM(Numbermột, Number2..)
Ví dụ: Các game thủ cần tính tổng điểm 3 môn của một game thủ nam trong lớp.

cac ham co ban trong excel 2010

2. Hàm điều kiện IF

Khi game thủ thích lọc những giá trị trị trong game thủ dạngg tính Excel, thì lúc này hàm IF sẽ hỗ trợ game thủ triển khai thao tác thao tác đó
Cú pháp: IF (điều kiện, giá trị trị một, giá trị trị 2)
Ví dụ: Để xem ai thi đỗ, phván thi lại, game thủ sử dụng hàm IF với công thức =IF(H5vàgt;5,”Đỗ”,”Thi lại”). Gõ đúng công thức, kết quả sẽ hiển thị đúng yêu cầu của game thủ 

cac ham trong excel va vi du

3. Hàm lđấy ký tự phía trái (LEFT)

Hàm  LEFT là hàm lđấy chuỗi giá trị trị phía trái của một chuỗi ký tự, game thủ mang thể lđấy 2 3 hay nhiều ký tự trong ký tự đó.
Cú pháp: =LEFT(text, n)
Trong số đó: – text: Chuỗi ký tự.
                         – n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (giá trị trị mặc định là một trong mỗi).
Ví dụ: quý khách muốn lđấy 2 ký tự đầu trong họ tên của Học sinh, game thủ sử dụng hàm left cú pháp như sau: =LEFT(B5,2) Kết quả sẽ trả về 2 ký tự đầu chuẩn chỉnh xác như hình dưới

 cac ham excel thuong dung trong van phong

4. Lđấy ký tự phía phván (RIGHT)

Trái ngược với Hàm LEFT, hàm RIGHT giúp game thủ lđấy chuối giá trị trị phía phván của chuỗi ký tự, và game thủ trọn vẹn mang thể lđấy nhiều hơn thế nữa một ký tự trong số chuỗi ký tự đó
Cú pháp: =RIGHT(text, n)
– Trong số đó: – Text: chuỗi ký tự.
                    – n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (giá trị trị mặc định là một trong mỗi)
Ví dụ: quý khách muốn lđấy 2 ký tự phía phván trong họ tên của Học sinh, game thủ sử dụng cú pháp như sau: =RIGHT(B5,2) Kết quả sẽ trả về 2 ký tự đầu chuẩn chỉnh xác như hình dưới

ham right ham co ban trong excel

5. Hàm XiaoMIN: Hàm tìm giá trị trị nhỏ nhất

Hàm XiaoMIN mang ý nghĩa năng tìm giá trị trị nhỏ nhất trong mỗi ô hoặc vùng được mua sắm
Cú pháp: =XiaoMIN(Vùng chứa data kiểu số)
Ví dụ:
Tìm điểm trung bình thấp nhất của những học viên trong lớp

ham min ham co ban trong excel

6. Hàm MAX: Hàm tìm giá trị trị lớn nhất

Hàm MAX mang ý nghĩa năng tìm giá trị trị lớn nhất trong mỗi ô hoặc vùng được mua sắm
Cú pháp: =MAX(Vùng chứa data kiểu số)
Ví dụ: Tìm tổng điểm tối đa của những học viên trong lớp ham max ham co ban trong excel

7. Hàm tính giá trị trị trung bình AVERAGE

Hàm AVERAGE là một trong mỗi trong mỗi hàm cơ game thủ dạng trong excel cho phép game thủ tính giá trị trị trung bình của những ô hoặc những vùng được mua sắm. Sử dụng hàm AVERAGE những game thủ sẽ triển khai phép tính lagn thuần hơn
Cú pháp: =AVERAGE(Numbermột, Number2..)
Ví dụ: Các game thủ cần tính điểm trung bình của một game thủ trong lớp ham average ham co ban trong excel, ham if trong excel

8. Hàm cắt những tầm trống TRIM

Hàm TRIM là hàm loại bỏ tầm trống trong số những ký tự trong chuỗi ký tự và chỉ để lại duy nhất một tầm trống (bằng một dấu nhữngh trong số những từ) mà thôi. Với nhiều ô chứa chuỗi ký tự mang nhiều tầm trống thì hàm TRIM thật sự là hữu ích
Cú pháp: =TRIM(text)
Trong số đó: Text là đoạn văn game thủ dạng chứa tầm Trắng cần loại bỏ là một trong mỗi
Ví dụ: Trong cột Họ tên, thời điểm hiện tại mang vô vàn tầm trống, để loại bỏ những tầm trống này, game thủ sử dụng cú pháp =TRIM(B5). Kết quả sẽ được như hình dưới 

ham trim ham co ban trong excel

9. Hàm nối chuỗi CONCATENATE

Hàm CONCATENATE là hàm nối chuỗi ký tự trong game thủ dạngg tính excel, sử dụng hàm CONCATENATE, những game thủ sẽ ko phván thủ công ghép những chuỗi từ lại với nhau.

Cú pháp: =CONCATENATE (text một, text 2, …)
Trong số đó: Text một: là chuỗi thứ một (đó là chuỗi khuyến nghị)
Text 2 …: tùy mua sắm, tối đa 255 chuỗi, và những chuỗi phván được phân tách nhau bởi dấu phẩy

Ví dụ: quý khách muốn ghi chú xem sinh viên mang tổng điểm bao nhiêu. quý khách sử dụng cú pháp =CONCATENATE(B5,” mang tổng điểm là “,G5). Sau đó xem kết quả, game thủ sử dụng chuột trỏ vào I5 và kéo xuống dưới, những kết quả sẽ tự động được ghi ra ham concatenate ham co ban trong excel

một0. Hàm COUNT: Hàm đếm data kiểu số 

Hàm COUNT là hàm excel cơ game thủ dạng mang ý nghĩa năng đếm data. Sử dụng hàm Count, những game thủ sẽ đếm được số data kiểu số trong game thủ dạngg tính excel
Cú pháp: =COUNT(Vùng chứa data cần đếm)ham count ham co ban trong excel

mộtmột. Hàm COUNTA: Hàm đếm những ô mang chứa data

Hàm COUNTA mang ý nghĩa năng đếm những ô mang chứa data

Cú pháp: =COUNTA(Vùng chứa data cần đếm)

ham counta ham co ban trong excel

một2. Hàm đếm chiều dài chuỗi ký tự

Hàm LEN, hàm đếm chiều dài chuỗi ký tự mang ứng dụng cho game thủ biết. hàm LEN sẽ trả về giá trị trị là độ dài của chuỗi ký tự, kể cả ký tự tầm trống Trắng
Cú pháp: =LEN (text)
Trong số đó: Text: là chuỗi ký tự
Ví dụ: Nếu game thủ thích đếm số ký tự mang trong ô Bmột. quý khách sử dụng cú pháp =LEN(B5). Kết quả sẽ mang như hình. Để đếm những ô tiếp theo, game thủ chỉ việc giữ chuột tại I5 và kéo xuống dưới

ham len ham dem do dai chuoi ky tu trong excel

một3. Hàm hiển thị thời hạn thời điểm hiện tại trên khối khối VPS NOW

Hàm NOW hàm trả về ngày tháng thời điểm hiện tại trên khối khối VPS
Cú pháp:  =NOW ()
Ví dụ:

ham now ham co ban trong excel

một4. Hàm SUXiaoMIF: Hàm tính tổng những ô mang điều kiện

Hàm SUXiaoMIF là hàm cơ game thủ dạng trong excel cho phép game thủ tính tổng những ô hoặc những vùng mang giá trị trị thỏa mãn ý định điều kiện được đề ra.
Cú pháp: =SUXiaoMIF(Range, Criteria, Sum_range) Range:
Các ô chứa điều kiện  Criteria: Điều kiện Sum_range: Các ô cần tính tổng
Ví dụ: Các game thủ cần tính tổng điểm toán của những game thủ Nam trong danh sách điểm ham sumif ham co ban trong excel

một5. Hàm COUNTIF: Hàm đếm data mang điều kiện

Hàm COUNTIF mang ý nghĩa năng đếm những ô thỏa mãn ý định điều kiện
Cú pháp: =COUNTIF(Vùng chứa data cần đếm, điều kiện)
Ví dụ: Các game thủ cần đếm những ô thỏa mãn ý định giá trị trị = 6 trong cột điểm Văn ham countif ham co ban trong excel

một6. Hàm COUNTBLANK: Hàm đếm data rỗng

Hàm COUNTBLANK là hàm excel cơ game thủ dạng mang ý nghĩa năng đếm số những ô ko mang giá trị trị
Cú pháp: =COUNTBLANK(Vùng chứa data cần đếm) ham countblank ham co ban trong excel

Khi thao tác thao tác với Excel, game thủ cần nắm rõ những hàm cơ game thủ dạng trong Excel để sở hữu thể sử dụng Excel hiệu suất cao nhất và nkhô nóng chóng. Các hàm Excel thường sử dụng trong trong văn phòng cơ game thủ dạng như Sum, Min, Max … tư vấn vô vàn trong học tập, thao tác thao tác của game thủ.

Trên đó là một trong mỗi số trong mỗi những hàm cơ game thủ dạng trong excel. Excel là ứng dụng văn phòng tư vấn tính toán rất tiện nghi và Xu thế, những game thủ mang thể tìm hiểu thêm thêm những phím tắt Excel thông dụng nhất để thao tác trên ứng dụng được nkhô nóng hơn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-co-ban-trong-excel-một3238n.aspx
Ngoài những hàm cơ game thủ dạng trong Excel, game thủ đọc cũng nên tìm hiểu thêm những hàm tăng như VLOOKUP, CHOOSE … để tăng kiến thức của tớ, những hàm tăng trong excel được áp dụng để làm nkhô nóng không chỉ có thế những phép toán trên game thủ dạngg tính Excel.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin học văn phòng