Kiên thức IT

Cách tạo shortcut, icon Settings trên Windows 10

Thông thường sẽ tốn vô vàn tao tác để truy nhập mục Settings mà gamer thích thiết lập. Vậy làm sao để sút giảm thao tác, tiết kiệm thời hạn thao tác khác hơn? Hãy tạo shortcut Settings Windows một0 trên monitor hiển thị Desktop để truy nhập nkhô hanh những mục trong Settings mà gamer quan trọng lập nhé.

Để tắt Windows một0, gamer với thể tiến hành nhiều nhữngh không giống nhau, trường hợp muốn tạo shortcut tắt Windows một0 trên monitor hiển thị PC, gamer giậtn giản và giậtn giản tạo shortcut tắt Windows một0 theo nhữngh tạo shortcut settings Windows một0 đưới dây

Trong Windows Settings với vô vàn lựa mua sắm không giống nhau cho phép gamer thiết đặt, tùy chỉnh những lựa mua sắm trong đó như thay đổi Windows một0, tắt nhảy Bluetooth ko dây, chỉnh ngày giờ,… Bài viết này sẽ hỗ trợ gamer truy nhập những thao tác đó nkhô hanh hơn trải qua việc tạo shortcut settings windows một0.

HƯỚNG DẪN TẠO SHORTCUT SETTINGS WIN một0

Bước một: Chuột phván lên monitor hiển thị Desktop, mua sắm New -andgt;Shortcut

tao shortcut settings win 10

Bước 2: Trên cửa sổ tạo shortcut settings win một0 Creat Shortcut dán liên kết game một trong những mỗi thiết lập settings tại đây vào ô Type the locátion of the item sau đó bấm Next.

Battery Saver: ms-settings:batterysaver

Battery Saver Settings: ms-settings:batterysaver-settings

Battery use: ms-settings:batterysaver-usagedetails

Bluetooth ko dây: ms-settings:xanhtooth

màu sắcs: ms-settings:colors

Data Usage: ms-settings:datausage

Date and Time: ms-settings:dateandtime

Closed Captioning: ms-settings:easeofaccess-closedcaptioning

High Contrast: ms-settings:easeofaccess-highcontrast

Magnifier: ms-settings:easeofaccess-magnifier

Narrator: ms-settings:easeofaccess-narrator

Keyboard: ms-settings:easeofaccess-keyboard

Mouse: ms-settings:easeofaccess-mouse

Other Options (Ease of Access): ms-settings:easeofaccess-otheroptions

Lockscreen: ms-settings:lockscreen

Offline maps: ms-settings:maps

Airplane mode: ms-settings:network-airplanemode

Proxy: ms-settings:network-proxy

VPN: ms-settings:network-vpn

Notificátions andamp; actions: ms-settings:notificátions

Account info: ms-settings:privacy-accountinfo

Caloverar: ms-settings:privacy-caloverar

Liên hệs: ms-settings:privacy-tương tács

Other Devices: ms-settings:privacy-customdevices

Feedback: ms-settings:privacy-feedback

Locátion: ms-settings:privacy-locátion

Messaging: ms-settings:privacy-messaging

Microphone: ms-settings:privacy-microphone

Motion: ms-settings:privacy-motion

Radio: ms-settings:privacy-radios

Speech, inking, andamp; typing: ms-settings:privacy-speechtyping

Camera: ms-settings:privacy-webcam

Region andamp; language: ms-settings:regionlanguage

Speech: ms-settings:speech

Windows Update: ms-settings:windowsupdate

Work access: ms-settings:workplace

Connected devices: ms-settings:connecteddevices

Developers: ms-settings:developers

Display: ms-settings:display

Mouse andamp; touchpad: ms-settings:mousetouchpad

Cellular: ms-settings:network-cellular

Dial-up: ms-settings:network-dialup

DirectAccess: ms-settings:network-directaccess

Ethernet: ms-settings:network-ethernet

Mobile hotspot: ms-settings:network-mobilehotspot

Wi-Fi: ms-settings:network-wifi

Manage Wi-Fi Settings: ms-settings:network-wifisettings

Optional features: ms-settings:optionalfeatures

Family andamp; other: users ms-settings:otherusers

Personalization: ms-settings:personalization

Backgrounds: ms-settings:personalization-background

màu sắcs: ms-settings:personalization-colors

Start: ms-settings:personalization-start

Power andamp; sleep: ms-settings:powersleep

Proximity: ms-settings:proximity

Display: ms-settings:screenrotation

Sign-in: ms-settings:signinoptions

Storage Sense: ms-settings:storagesense

Themes: ms-settings:themes

Typing: ms-settings:typing

Tablet mode: ms-settings://tabletmode/

Privacy: ms-settings:privacy

tao shortcut settings win 10

Bước 3: Đặt tên cho lối tắt, shortcut tại ô Type a name for this shortcut sau đó nhấn Finish để hoàn thành quy trình tạo shortcut settings win một0.

tao shortcut settings win 10

Bước 4: Nếu gamer thích thay đổi hình ảnh (icon) của shortcut mà gamer đã tạo, chuột phván lên shortcut và mua sắm Properties sau đó mua sắm Change Icon… và lựa mua sắm icon thích hợp.

tao shortcut settings win 10

https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-tao-shortcut-settings-tren-windows-một0-một25một4n.aspx
Như vậy là Taimienphi.vn đã hướng dẫn gamer nhữngh tạo shortcut settings win một0 một nhữngh đông đủ giúp gamer tiết kiệm thời hạn và thao tác hơn trong việc thiết lập những lựa mua sắm trên Windows một0.  Trong quy trình sử dụng, nếu còn muốn làm mới windows, gamer trọn vẹn với thể tiến hành việc reset win một0, thiết lập lại những thiết đặt mặc định lúc đầu của Windows một0 nhé

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button