Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel, cú pháp và ví dụ

Trong Excel, hàm Vlookup là một trong hàm rất rất quan trọng, được sử dụng vô vàn để tư vấn trong thao tác thao tác. Nếu thao tác thao tác của người nghịch thường xuyên sử dụng Excel thì cháp vá thay đổi những hàm trong Excel, trong đó với hàm Vlookup là điều rất quan trọng.
 NOTE: Tmàn Ngay 70+ bài tập excel cơ người nghịch dạng và tăng

Cách triển khai này giúp người nghịch:
– Áp dụng hàm Vlookup trong thao tác thao tác
– Kết hợp hàm Vlookup với những hàm Excel khác
– Sửa lỗi hàm VLOOKUP lúc gặp

Hàm VLOOKUP trong Excel là hàm tìm tìm giá trị trị theo cột và trả về phương thức mặt hàng dọc, đây với thể nói là hàm excel khá thông dụng và tiện lợi với những người hay sử dụng Excel để thống kê, dò tìm data theo cột chuẩn chỉnh xác. Trong khuôn khổ thủ thuật học excel, Taimienphi.vn sẽ trình diễn tới người nghịch đọc 2 nhữngh dò tìm cơ người nghịch dạng của hàm này.

cach dung ham vlookup trong excel

Ví dụ hàm Vlookup, bài tập hàm Vlookup trong Excel.

Mục Lục nội dung bài viết:
I. Cú pháp hàm Vlookup.
II. Ví dụ về hàm Vlookup trong Excel.
III. Hàm Vlookup phối kết hợp hàm Hlookup, Left, Right, Match.
IV. Sửa lỗi #NA hàm Vlookup.

Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel

I. Cú pháp hàm Vlookup

 Lưu ý cú pháp hàm:
VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Trong số đó:

lookup_value: Giá trị sử dụng để dò tìm.
table_array: Bảng giá trị trị dò, để ở dạng địa chỉ Tuyệt đối (với dấu USD phía trước bằng nhữngh nhấn F4).
col_index_num: Thứ tự của cột cần lđấy data trên người nghịch dạngg giá trị trị dò.
range_lookup: Phạm vi tìm tìm, TRUE tương đương với một (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

II. Ví dụ về hàm Vlookup trong Excel

một. Cách dò tìm tương đối:

VD: Căn cứ vào người nghịch dạngg quy định xếp loại tương ứng với điểm đã cho, tiến hành xếp loại học lực cho những sinh viên với tên trong danh sách dưới:

ham vlookup trong excel

Ví dụ về hàm Vlookup excel

Ta sử dụng công thức ở cột D6 là: =VLOOKUP(C6,USDCUSDmột6:USDDUSD20,2,một)
Kết quả thu được:

cach su dung ham vlookup trong excel

Kết quả lúc sử dụng hàm vlookup

2. Cách dò tìm tuyệt đối

Với nhữngh dò tìm tuyệt đối thì những người nghịch sẽ tìm được khía cạnh hơn nhữngh dò tìm tương đối.
VD: Điền thông tin Quê quántrình độ của những nhân viên vào người nghịch dạngg căn cứ vào mã nhân viên đã cho tương ứng phía dưới.

 tim tuyet doi khi dung ham vlookup

Ví dụ dò tìm tuyệt đối lúc sử dụng hàm vlookup

Để điền thông tin quê quán của nhân viên ta sử dụng công thức Vlookup cho ô E6 như sau: =VLOOKUP(A6,USDDUSDmột2:USDFUSDmột7,2,0)
A6 là giá trị trị đem dò tìm
USDDUSDmột2:USDFUSDmột7 là người nghịch dạngg dò tìm
2 : số thứ tự cột data trên người nghịch dạngg dò
0 : Kiểu dò tìm chuẩn chỉnh xác

su dung ham vlookup trong excel

Cách sử dụng dò tuyệt so với hàm Vlookup

Tương tự để điền vào ô trình độ của nhân viên ta làm như sau:

Với ô F6 với công thức : =VLOOKUP(A6,USDDUSDmột2:USDFUSDmột7,3,0)

cach su dung ham vlookup trong excel

Kết quả sử dụng hàm Vlookup dò giá trị trị tuyệt đối

3. Giá trị tương đối và giá trị trị tuyệt đối

Với giá trị trị tuyệt đối những người nghịch sẽ tìm tìm tìm được kết quả chuẩn chỉnh xác nhất, những giá trị trị tuyệt đối sẽ ko bị thay đổi địa chỉ dù xuất hiện ở những cột, ô mới. Do đó chúng ta sử dụng giá trị trị tuyệt đối trong trường hợp cần tìm chuẩn chỉnh xác nhất thông tin và sử dụng giá trị trị tương đối trong trường hợp tìm tìm những kết quả chuẩn chỉnh xác, sắp chuẩn chỉnh xác nhất. Để tìm hiểu thêm, người nghịch đọc với thể xem thêm thêm nội dung bài viết về tham chiếu những hàm trong Excel nhé.

III. Hàm Vlookup phối kết hợp hàm Hlookup, Left, Right, Match

Tại nội dung trên Taimienphi.vn đã hướng dẫn người nghịch tìm hiểu cơ người nghịch dạng về hàm Vlookup, để hỗ trợ những người nghịch hiểu hơn và áp dụng thực tiễn hơn, thời hạn này Cửa Hàng chúng tôi sẽ đưa ra một trường hợp bài tập ví dụ như sau. Bài toán này là sự việc phối kết hợp giữa hàm Vlookup và những hàm trong Excel như hàm Hlookup, hàm Left, hàm Right và hàm Match.

Cho data như người nghịch dạngg tiếp tại đây với quy ước như sau:
– Bảng một: BẢNG THỐNG KÊ TIÊU THỤ GẠO
– Bảng 2: BẢNG TRA TÊN HÀNG, TÊN HÃNG SẢN XUẤT VÀ ĐƠN GIÁ

ham vlookup ket hop hlookup left right match

Yêu cầu cần gimàn quyết:

Câu một: Căn cứ vào 2 ký tự phía trái và 2 ký tự phía phmàn của Mã SP trong Bảng một, hãy tra trong Bảng 2 đề điền giá trị trị cho cột Tên Hàng – Tên Hãng Sản xuất (Tính data cho cột C5:Cmột0).
VD: KD-NĐ Tức là gạo Khang Dân – Nam Định.
Câu 2: Hãy điền Đơn Giá cho từng món đồ đựa vào Mã SP ở Bảng một và tra ở Bảng 2. (Tính data cho cột D5:Dmột0).
Câu 3: Tính thành tiền xu = Số lượng * Đơn giá trị

Đáp án:

Câu một:
– Gimàn thích: Chúng ta cần đưa ra được công thức lđấy data Tên Hàng và Tên Tỉnh Sản xuất, sau đó ghép 2 công thức tính toán đó lại thì sẽ ra được đáp án Câu một.

 + Lđấy Tên mặt hàng: Lđấy 2 ký tự phía trái trong cột Mã SP ở Bảng một (A5:Amột0) so với 2 ký tự trong cột Mã Hàng ở Bảng 2, nhưng vùng data ta lđấy sang cả cột Tên Hàng ở Bảng 2 (Amột5:B20) hoặc (Amột5:E20).
 andgt;andgt; Ta sử dụng Hàm Vlookup: Tại một ô nào đó chưa với data, người nghịch nhập thử công thức sau: =VLOOKUP(LEFT(A5,2),USDAUSDmột5:USDBUSD20,2,FALSE)
Sau lúc nhập xong, bấm Enter, nếu ra từ “Khang Dân”, tức là người nghịch đã hoàn thiện được 40% đáp án Câu một này rồi đó, lagn thuần phmàn ko nào, tiếp tục nhé.

+ Lđấy Tên Tỉnh Sản xuất: Lđấy 2 ký tự phía phmàn trong cột Mã SP(A5:Amột0) ở Bảng một so với 2 ký tự trong “Hàng” Mã gạo – Tên tỉnh sản xuất ở Bảng 2, vùng data lđấy sẽ (Amột6:E20).
 andgt;andgt; Lđấy data so theo mặt hàng nên ta sử dụng hàm Hlookup. Cũng tại một ô chưa với data, người nghịch nhập thử công thức sau:

= HLOOKUP(RIGHT(A5,2),USDCUSDmột6:USDEUSD20,2,FALSE)
Sau lúc nhập xong, người nghịch cũng tiếp tục bấm Enter, nếu ra từ “Nam Định”, tức là người nghịch đã hoàn thiện được thêm 40% đáp án Câu một rồi. Lúc này người nghịch đã mường tượng ra đáp án rồi đúng ko nào. Công việc tiếp theo ghép 2 hàm đó lại để tính toán được data trong cột Tên Hàng – Tên Tỉnh Sản xuất

+ Ghép 2 công thức: Có nhiều công thức để ghép hay nối chuỗi lại với nhau, ở bài toán này Taimienphi.vn hướng dẫn những người nghịch nhữngh nối chuỗi sử dụng hàm andamp;. Trong bài toán này, Cửa Hàng chúng tôi sẽ sử dụng dấu gạch ngang (với dấu nhữngh trống) để ngăn nhữngh 2 công thức đã tính toán ra kết quả ở trước, tức là Tên Hàng và Tên Tỉnh Sản Xuất, ví dụ là: ” – “
 Tổng quan lại thì hàm sẽ như sau =+vlookupandamp;” – “andamp;hlookup (Không còn dấu = ở đầu hàm Hlookup nữa nhé)
 Lúc đó, tại C5, người nghịch nhập công thức:
 C5=+VLOOKUP(LEFT(A5,2),USDAUSDmột5:USDBUSD20,2,FALSE)andamp;” – “andamp;HLOOKUP(RIGHT(A5,2),USDCUSDmột6:USDEUSD20,2,FALSE)
 Bấm Enter để xem kết quả, Nếu ra chuẩn chỉnh đáp án thì phmàn là “Khang Dân – Nam Định”
 Kết quả đã ok, ở ô tiếp theo là C6:Cmột0, người nghịch chỉ việc trỏ chuột vào cạnh công thức ở ô C5 và kéo xuống Cmột0, là xong
 Tương tự thế,

C6=+VLOOKUP(LEFT(A6,2),USDAUSDmột5:USDBUSD20,2,FALSE)andamp;” – “andamp;HLOOKUP(RIGHT(A6,2),USDCUSDmột6:USDEUSD20,2,FALSE)
Thế là đã xong Câu một của yêu cầu bài toán đưa ra rồi, tiếp tục chúng ta gimàn đáp Câu 2 những người nghịch nhé

Câu 2: Tính Đơn giá trị
Công thức sẽ như sau: Tại ô D5 những người nghịch nhập công thức
D5=+VLOOKUP(LEFT(A5,2),USDAUSDmột6:USDEUSD20,MATCH(RIGHT(A5,2),USDAUSDmột6:USDEUSDmột6,0),FALSE)

Câu 3: Tính thành tiền xu
Ồ, thắc mắc này thường xuất hiện trong mỗi bài toán tính toán data như người nghịch dạngg lương, mức giá trị, tổng thành tiền xu, … Khá là dễ dàng rồi phmàn ko những người nghịch.
Công thức tính thành tiền xu sẽ như sau, Tại ô F5 những người nghịch nhập E5=+D5*E5

IV. Sửa lỗi #NA hàm Vlookup

Lỗi #NA là gì? Lỗi #NA được trả về trong công thức excel tự nhiên tìm thđấy giá trị trị thích hợp

Khi sử dụng hàm Vlookup, chúng ta gặp lỗi #NA tự nhiên tìm thđấy điều kiện tìm tìm trong vùng điều lúcển, chuẩn chỉnh xác ở đó là cột thứ nhất trong vùng điều kiện của hàm Vlookup

Cách sửa lỗi #NA trong hàm Vlookup:
Tham khảo: Cách sửa lỗi #NA trong hàm Vlookup

Trong Excel, hàm Vlookup được sử dụng thông dụng giúp người nghịch với thể triển khai hàm tìm tìm giá trị trị, trả về phương thức mặt hàng dọc tốt, nkhô giòn chóng. Hiện nay, người nghịch với thể áp dụng một trong những hai nhữngh dò hàm Vlookup.

Với hai nhữngh dò tìm tương đối và tuyệt đối của hàm Vlookup, hàm dò tìm giá trị trị theo cột người nghịch lagn giản và lagn giản thống kê data trên người nghịch dạngg tính Excel. Vlookup giúp cho việc thống kê những khía cạnh để làm report lọc ra những danh sách quan trọng, thao tác thao tác của những người nghịch sẽ chuẩn chỉnh xác và rút ngắn thời hạn hơn. Đây là hàm được sử dụng tương đối nhiều trong quy trình thao tác trên người nghịch dạngg tính.

Để học tốt cũng như làm rõ hơn về hàm tìm tìm người nghịch với thể xem thêm hàm Hlookup trong Excel đã được Taimienphi.vn reviews. Hàm Hlookup giúp người nghịch tìm tìm và tham chiếu theo cột, hoặc theo loại, Khi người nghịch sử dụng hàm này, nếu vừa lòng điều kiện đề ra.

Bên cạnh hàm tìm tìm Vlookup trong Excel, người nghịch với thể xem thêm Hàm COUNTIF trong Excel, Hàm COUNTIF là một trong hàm đếm khá tiện lợi, với những điều kiện lúc đầu, Hàm COUNTIF sẽ cho tổng thể những người nghịch những kết quả chuẩn chỉnh xác nhất.

Hàm tính toán cũng với tương đối nhiều hàm không giống nhau trong Excel, và Hàm SUXiaoMIF là một trong trong mỗi hàm được nhiều người tiêu dùng, Hàm SUXiaoMIF là hàm tính tổng với điều kiện, giúp người nghịch tính tổng những cột, những mặt hàng riêng lẻ mà ko phmàn tính tổng tổng thể những data trong file Excel

https://thuthuat.taimienphi.vn/huong-dan-su-dung-ham-vlookup-trong-excel-633n.aspx
Sử dụng Excel ko thể ko nhắc tới Hàm XiaoMID, đó là hàm cơ người nghịch dạng trong Excel tư vấn cắt những chuỗi ký tự trong một mặt hàng ký tự cho trước trong người nghịch dạngg tính Excel, hàm cơ người nghịch dạng XiaoMID được sử dụng vô vàn trong mỗi trường hợp cần lđấy ra những ký tự riêng lẻ nhất trong mỗi chuỗi ký tự dài với thể lên tới mặt hàng trăm ký tự.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin học văn phòng