Cách dùng Hàm SUMIF trong Excel

Trong nội dung bài viết này, Taimienphi.vn sẽ share với người nghịch cấu trúc Hàm SUXiaoMIF trong EXcel, nhữngh sử dụng hàm này giúp người nghịch sở hữu thể sử dụng hàm một nhữngh giậtn giản, tránh sai sót lúc triển khai.
NOTE: Ttrận Ngay 70+ bài tập excel cơ người nghịch dạng và tăng

SUXiaoMIF là hàm tính tổng sở hữu điều kiện những ô hoàn thành một điều kiện duy nhất trong Excel. Các điều kiện, tiêu chuẩn sở hữu thể được áp dụng cho ngày, số và văn người nghịch dạng. Hàm tính tổng SumIF cũng tư vấn những phép tính logic (andgt;, ,andgt;, =) và những ký tự thay mặt (*,?) để đối sánh và trả về kết quả là tổng những giá trị trị được vừa lòng yêu cầu.

Đọc sắp tới đây, vững có nhẽ rằng những người nghịch sẽ thắc mắc hàm SUXiaoMIF và SUXiaoMIFS sở hữu gì không giống nhau? Để vấn đáp thắc mắc này, người nghịch cần hiểu rằng, SUXiaoMIFS cũng là hàm tính tổng, tuy nhiên, khác với SUXiaoMIF chỉ tính tổng của những ô hoàn thành một tiêu chuẩn duy nhất, SUXiaoMIFS sẽ tính tổng những ô hoàn thành “nhiều” tiêu chuẩn không giống nhau.

cach dung ham sumif

Hướng dẫn sử dụng hàm SUXiaoMIF, cú pháp và ví dụ minh họa

Nội dung nội dung bài viết:
một. Cấu trúc hàm SUXiaoMIF trong EXCEL
2. Cách sử dụng hàm SUXiaoMIF trong EXCEL
 2.một. SUXiaoMIF Lớn Hơn, Nhỏ Hơn Hoặc Bằng
 2.2. Sử Dụng Hàm SUXiaoMIF Với Điều Kiện Là Text
 2.3. Sử Dụng Toán Tử So Sánh Với Tham Chiếu Ô
 2.4. Công Thức SUXiaoMIF Với Ký Tự Đại Diện
 2.5. Tính Tổng Giá Trị Lớn Nhất Hoặc Nhỏ Nhất Trong Một Vùng Dữ Liệu
 2.6. Cách Tính Tổng Các Ô Tương Ứng Với Các Ô Trống
 2.7. Cách Tính Tổng Các Ô Tương Ứng Với Các Ô Không Phtrận Trống
 2.8. Cách Sử Dụng Hàm SUXiaoMIF Với Điều Kiện Ngày Tháng
 2.9. Cách Tính Tổng Giá Trị Trong Phạm Vi Ngày Cụ Thể
 2.một0. Tính Tổng Giá Trị Trong Các Cột

Cách sử dụng hàm SUXiaoMIF – Ví dụ minh họa

một. Cấu trúc hàm SUXiaoMIF trong EXCEL

ham sumif trong excel

Cấu trúc hàm SUXiaoMIF: =SUXiaoMIF(range, criteria, sum_range)
 

Trong số đó, những tham số hàm SUXiaoMIF tương ứng như sau: 
 
– Range (Phạm vi): Phạm vi những ô mình muốn áp dụng tiêu chuẩn Criteria
 
Criteria (tiêu chuẩn): Là Tiêu chí xác lập điều kiện cho giá trị trị được tính tổng. Nó sở hữu thể là số, biểu thức hoặc một chuỗi văn người nghịch dạng.
 
Sum_range: Vùng cần tính tổng hay dtrận ô cần tính tổng.

Chú ý: Do tính toán trong ô của Excel, nên hàm SUXiaoMIF tính tổng này trên những phiên người nghịch dạng Excel 20một6, Excel 20một3, hay những phiên người nghịch dạng đời trước như Excel 20một0, 2007, 2003 đều áp dụng cấu trúc hàm như nhau.

Bài tập hàm SUXiaoMIF: Bài toán sử dụng hàm SumIF tính tổng phụ cấp cho những người sở hữu phục vụ là “Nhân Viên” trong người nghịch dạngg số liệu tiếp tại đây:

ham sumif trong excel

Với công thức cho ô Dmột5 là : =SUXiaoMIF(C5:Cmột4,”Nhân Viên”,D5:Dmột4)

Ta thu được kết quả như sau: 2500000. Khi chúng ta kiểm tra lại kết quả thì thđấy rằng trong VD hàm Sumif này sở hữu 5 người sở hữu phục vụ là “Nhân viên”, như vậy tổng phụ cấp cho những người đó với kết quả là 2500000 là chuẩn chỉnh xác.

ham sumif trong excel

* Một vài Note lúc sử dụng hàm SUXiaoMIF:

– Khi sum_range bị bỏ qua, tổng sẽ được tính theo Range (thay thế bằng những ô trong phạm vi trình làng thông tin).

– SUXiaoMIF ko phân biệt chữ hoa chữ thường. quý quý khách mặt hàng sở hữu thể tính tổng những giá trị trị trong đó data text sở hữu thể là “Taimienphi.vn” hoặc “TAIXiaoMIENPHI.VN“.

– Criteria (tiêu chuẩn) sở hữu chứa chữ hay ký hiệu toán học đều phtrận được đặt trong dấu ngoặc kép (” “). Ví dụ “andgt;32”, “Taimienphi.vn”.

– Tham chiếu ô trong tiêu chuẩn ko được đặt trong dấu ngoặc kép, tức là “”andgt;

– Các ký tự ? và * đều sở hữu thể được sử dụng trong Criteria. Một dấu chấm hỏi khớp với ngẫu nhiên ký tự giậtn nào; một dấu sao phù thích hợp với ngẫu nhiên chuỗi ký tự nào. Nếu mình muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy gõ dấu ngã (~) trước ký tự.
 

2. Hướng dẫn nhữngh sử dụng hàm SUXiaoMIF trong EXCEL

Dưới đấy là một trong những mỗi số trong mỗi công thức của hàm Excel SUXiaoMIF, nhữngh sử dụng hàm tính tổng sở hữu điều kiện SUXiaoMIF, bài tập hàm SUXiaoMIF với những điều kiện và những bộ data không giống nhau mà người nghịch sở hữu thể tìm hiểu thêm

2.một. SUXiaoMIF to nhiều hơn, nhỏ hơn hoặc bằng

Dưới đấy là một trong những mỗi số trong mỗi công thức SUXiaoMIF mà người nghịch sở hữu thể sử dụng để so sánh giá trị trị to nhiều hơn, nhỏ hơn hoặc bằng với giá trị trị được nghĩ trước.

Lưu ý: Lưu ý trong mỗi công thức Excel SUXiaoMIF, theo sau toán tử so sánh là một trong những mỗi số trong mỗi hoặc text phtrận luôn luôn luôn luôn được đóng trong dấu ngoặc kép (“”).

cach su dung ham sumif trong excel

2.2. Cách sử dụng hàm SUXiaoMIF với điều kiện là text

Hàm SUXiaoMIF cho phép người nghịch sở hữu thể thêm những giá trị trị tùy thuộc vào ô tương ứng trong cột khác sở hữu chứa text hoặc ko.

Lưu ý những người nghịch sẽ phtrận sử dụng những công thức SUXiaoMIF không giống nhau để đối sánh chuẩn chỉnh xác hoặc đối sánh từng phần, những công thức này được liệt kê trong người nghịch dạngg tiếp tại đây.

cach su dung ham sumif trong excel

Tiếp theo và xem công thức hàm Sum ko tương đương hoạt động và sinh hoạt ra làm sao. Trong ví dụ dưới đấy là tổng số tiền ảo toàn bộ những thành phầm ko phtrận là “goldfinger bananas”:

=SUXiaoMIF(A2:A7,” goldfinger bananas”, C2:C7)

cach su dung ham sumif trong excel

Lưu ý: Cũng tương tự những hàm Excel khác, hàm SUXiaoMIF ko phân biệt chữ hoa và chữ thường, tức là dù người nghịch sở hữu viết “bananas”, “Bananas” hay  “BANANAS” thì cuối và cũng trả lại một kết quả mà thôi.

2.3. Sử dụng toán tử so sánh với tham chiếu ô

Nếu muốn công thức Excel SUXiaoMIF chung, người nghịch sở hữu thể thay thế giá trị trị số hoặc text trong mỗi điều kiện bằng tham chiếu ô:

=SUXiaoMIF(A2:A8,””andamp;Fmột, C2:C8)

Trong trường hợp này người nghịch ko cần thay đổi công thức để tính tổng giá trị trị phối hợp những tiêu chuẩn khác, chỉ việc nhập một giá trị trị mới vào ô được tham chiếu.

cach su dung ham sumif trong excel

Lưu ý: Khi sử dụng một biểu thức logic với tham chiếu ô, người nghịch phtrận sử dụng dấu ngoặc kép (“”) để đầu tiên chuỗi text và dấu và (andamp;) để nối và kết thúc chuỗi, ví dụ “” andamp; Fmột.

Không cần sử dụng toán tử “bằng” (=) trước một tham chiếu ô, vì vậy cả hai công thức tiếp tại đây đều chuẩn chỉnh xác và cho kết quả tương đương nhau:

Công thức một: =SUXiaoMIF(A2:A8, “=”andamp;Fmột, C2:C8)
Công thức 2: =SUXiaoMIF(A2:A8, Fmột, C2:C8)

2.4. Công thức SUXiaoMIF với ký tự thay mặt

Nếu mục đích của người nghịch là tính tổng những ô phối hợp những điều kiện “text” và muốn tổng hợp bằng nhữngh đối sánh một phần, trường hợp này những người nghịch sẽ phtrận sử dụng những ký tự thay mặt trong công thức SUXiaoMIF.

Dưới đấy là những ký tự sở hữu sẵn:

– Dấu hoa thị (*) – thay mặt cho ngẫu nhiên ký tự nào
– Dấu hỏi chấm (?) – thay mặt cho một ký tự duy nhất tại một vị trí rõ ràng

Ví dụ một: Tính tổng giá trị trị phối hợp phối hợp từng phần

Giả sử nếu như muốn tính tổng số tiền ảo của toàn bộ những thành phầm là chuối, sử dụng công thức SUXiaoMIF tiếp tại đây:

=SUXiaoMIF(A2:A8, “*chuối*”, C2:C8) – điều kiện có những phần text được đặt trong dấu hoa thị (*).
=SUXiaoMIF(A2:A8, “*”andamp;Fmộtandamp;“*”, C2:C8) – điều kiện có những những ô tham chiếu được đặt trong dấu hoa thị, sử dụng dấu (andamp;) trước và sau một tham chiếu ô để nối chuỗi.

Nếu chỉ muốn đếm những ô đầu tiên hoặc kết thúc bằng một text rõ ràng nào đó, chỉ việc thêm * vào trước hoặc sau text:

cach su dung ham sumif trong excel

=SUXiaoMIF(A2:A8, “chuối*”, C2:C8) – tổng giá trị trị trong C2:C8 nếu một ô tương ứng trong cột A đầu tiên bằng từ “chuối”.
=SUXiaoMIF(A2:A8, “*chuối”, C2:C8) – tổng giá trị trị trong C2:C8 nếu một ô tương ứng trong cột A kết thúc bằng từ “chuối”.

Mẹo: 

Sử dụng toán tử nối (andamp;) để nối những ký tự thay mặt với tham chiếu ô. Trong ví dụ trên, người nghịch cũng sở hữu thể sử dụng công thức sau để tính tổng những thành phầm “chuối” trong kho:

=SUXiaoMIF(A2:A8, “*”andamp;Fmộtandamp;”*”, C2:C8)

Ví dụ 2. Tính tổng giá trị trị với những ký tự nhất định

Trong trường hợp nếu như muốn tính tổng giá trị trị một số trong mỗi ký tự, và đúng là 6 ký tự, người nghịch sử dụng công thức tiếp tại đây:

=SUXiaoMIF(A2:A8, “??????”, C2:C8)

Ví dụ 3. Tính tổng những ô tương ứng với những giá trị trị text

Nếu người nghịch dạngg tính của người nghịch chứa nhiều loại data không giống nhau, và người nghịch chỉ muốn tính tổng những ô tương ứng giá trị trị text, sử dụng công thức SUXiaoMIF tiếp tại đây:

=SUXiaoMIF(A2:A8,“?*”, C2:C8) – và giá trị trị trong mỗi ô C2:C8 nếu một ô tương ứng trong cột A chứa ít nhất một hình tượng.
=SUXiaoMIF(A2:A8,“*”,C2:C8) – có những những ô trống, chứa những chuỗi độ dài bằng 0 được trả về bởi những công thức khác, ví dụ: = “”.

Cả 2 công thức trên đều bỏ qua những giá trị trị ko phtrận là text, chẳng hạn giống như những lỗi, những phép toán logic, số và ngày tháng.

Ví dụ 4: Sử dụng những ký tự * hoặc ? giống như những ký tự thường thì

Nếu muốn sử dụng những ký tự * hoặc ? tương tự những ký tự thường thì chứ ko phtrận những ký tự thay mặt, chỉ việc thêm toán tử (~) trước đó.

Ví dụ: công thức SUXiaoMIF tiếp tại đây sẽ thêm những giá trị trị trong ô C2:C8 nếu một ô trong cột A tương ứng, nằm trên và một mặt hàng chứa dấu ?:

=SUXiaoMIF(A2:A8, “~?”, C2:C8)

cach su dung ham sumif trong excel

2.5. Tính tổng giá trị trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một vùng data

Để tính tổng lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một vùng, sử dụng phối hợp hàm SUM với những hàm LARGE hoặc SMALL. 

Ví dụ một: Thêm giá trị trị lớn nhất / giá trị trị nhỏ nhất

Nếu muốn tính tổng những giá trị trị lớn nhất, nhỏ nhất, chẳng hạn như 5, người nghịch sở hữu thể nhập trực tiếp giá trị trị như trong công thức như tiếp tại đây:

=SUM(LARGE(Bmột:Bmột0,{một,2,3,4,5})) – tổng của 5 giá trị trị lớn nhất
=SUM(SMALL(Bmột:Bmột0,{một,2,3,4,5})) – tổng của 5 giá trị trị nhỏ nhất

cach su dung ham sumif trong excel

Lưu ý: Nếu sở hữu 2 hoặc nhiều giá trị trị giống nhau, thì chỉ sở hữu giá trị trị thứ một được tính. 

Ví dụ 2. Tính tổng giá trị trị trên / dưới 

Nếu muốn tính tổng nhiều giá trị trị, thay vì liệt kê toàn bộ những giá trị trị này trong công thức, người nghịch sở hữu thể lồng những hàm ROW và INDIRECT trong công thức SUM. Trong hàm INDIRECT sử dụng số mặt hàng thay mặt cho giá trị trị mà mình muốn thêm.

Ví dụ những công thức tương ứng tiếp tại đây tính tổng giá trị trị trên và dưới một5:

=SUM(LARGE(Bmột:B50,ROW(INDIRECT(“một:một5”))))
=SUM(SMALL(Bmột:B50,ROW(INDIRECT(“một:một5”))))

Vì đấy là những công thức mảng, nhớ truy nhập những mảng bằng nhữngh sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter.

cach su dung ham sumif trong excel

Ví dụ 3. Tính tổng giá trị trị lớn nhất / nhỏ nhất của những biến

Nếu ko muốn phtrận thay đổi công thức mỗi lần tính tổng giá trị trị những ô không giống nhau, người nghịch sở hữu thể nhập giá trị trị trong một ô nào đó, thay vì nhập vào công thức. Sau đó sử dụng hàm ROW và INDIRECT, tham chiếu một ô chứa biến, trong ví dụ này là ô Emột:

=SUM(LARGE(Bmột:B50,ROW(INDIRECT(“một:”andamp;Emột)))) – tổng những biến những giá trị trị trên và.
=SUM(SMALL(Bmột:B50,ROW(INDIRECT(“một:”andamp;Emột)))) – tổng những biến những giá trị trị dưới và.

cach su dung ham sumif trong excel

Cần Note một điều đấy là những công thức mảng nên những người nghịch sẽ phtrận sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để hoàn tất.

2.6. Cách tính tổng những ô tương ứng với những ô trống

Ô trống là những ô ko chứa gì, ko sở hữu công thức, ko sở hữu chuỗi ký tự sở hữu độ dài bằng ko, được trả về bởi một hàm Excel khác, người nghịch sử dụng “=” làm điều kiện, như trong công thức SUXiaoMIF tiếp tại đây:

=SUXiaoMIF(A2:Amột0,”=”,C2:Cmột0)

Nếu ô trống có những những chuỗi sở hữu độ dài bằng ko (ví dụ: những ô sở hữu công thức như = “”), sử dụng “” làm điều kiện:

=SUXiaoMIF(A2:Amột0,””,C2:Cmột0)

Trong cả 2 công thức trên trình làng thông tin những ô trong cột A và nếu phát hiện sở hữu ngẫu nhiên ô trống nào, những giá trị trị tương ứng sẽ được thêm vào cột C.

cach su dung ham sumif trong excel

2.7. Cách tính tổng những ô tương ứng với những ô ko phtrận trống

Nếu muốn tính tổng giá trị trị những ô trong cột C lúc một ô tương ứng trong cột A là ô trống, sử dụng “” làm điều kiện trong công thức SUXiaoMIF:

=SUXiaoMIF(A2:Amột0,””,C2:Cmột0)

Công thức trên đếm những giá trị trị tương ứng với toàn bộ những ô ko trống, có những những chuỗi ký tự sở hữu độ dài bằng ko.

2.8. Cách sử dụng hàm SUXiaoMIF với điều kiện ngày tháng

Về cơ người nghịch dạng sử dụng hàm SUXiaoMIF để tính tổng những giá trị trị phối hợp điều kiện ngày tháng tương tự nhữngh sử dụng hàm SUXiaoMIF với những điều kiện chuẩn chỉnh như text và số.

Nếu muốn tính tổng giá trị trị tương ứng với những ngày to nhiều hơn, nhỏ hơn hoặc bằng với ngày mà người nghịch chỉ định, chỉ việc sử dụng những toán tử mà Taimienphi.vn trình làng ở phần trên. 

Dưới đấy là một trong những mỗi vài ví dụ về công thức Excel SUXiaoMIF:

cach su dung ham sumif trong excel

Trường hợp nếu như muốn tính tổng những giá trị trị phối hợp ngày thời điểm hiện tại, những người nghịch sẽ phtrận sử dụng phối hợp hàm SUXiaoMIF với hàm TODAY() như trong người nghịch dạngg tiếp tại đây:

cach su dung ham sumif trong excel

Hình ảnh chụp monitor hiển thị tiếp tại đây sử dụng công thức cuối và để tính tổng số tiền ảo những thành phầm được ship trong tuần.

cach su dung ham sumif trong excel

2.9. Cách tính tổng giá trị trị trong phạm vi ngày rõ ràng

Khá nhiều người tiêu dùng đề ra thắc mắc nhữngh tính tổng giá trị trị giữa 2 ngày ra làm sao?

Câu vấn đáp là sử dụng phối hợp hoặc chuẩn chỉnh xác hơn là sử dụng 2 hàm SUXiaoMIF không giống nhau. Trong Excel 2007 hoặc to nhiều hơn, người nghịch sở hữu thể sử dụng hàm SUXiaoMIFS cho nhiều điều kiện. Tuy nhiên trong nội dung bài viết này Taimienphi.vn sẽ chỉ trình làng cho những người nghịch về hàm SUXiaoMIF.

Dưới đấy là ví dụ về công thức SUXiaoMIF:

=SUXiaoMIF(B2:B9, “andgt;=một0/một/20một4”, C2:C9) – SUXiaoMIF(B2:B9, “andgt;=mộtmột/một/20một4”, C2:C9)

Công thức trên tính tổng giá trị trị trong mỗi ô C2:C9 nếu ngày trong cột B nằm trong tầm từ một/một0/20một4 – 3một/một0/20một4.

cach su dung ham sumif trong excel

Hàm SUXiaoMIF thứ một tính giá trị trị những ô C2:C9 trong đó ô tương ứng trong cột B to nhiều hơn hoặc bằng ngày thứ một (trong ví dụ trên là ngày một/một0). Sau đó trừ đi những giá trị trị rơi vào sau ngày cuối và (ngày 3một/một0) được trả về bởi hàm SUXiaoMIF thứ hai.

2.một0. Tính tổng giá trị trị trong mỗi cột

Để làm rõ về vấn đề, và xem xét ví dụ tiếp tại đây. Giả sử người nghịch sở hữu một người nghịch dạngg tổng kết lợi nhuận bán thành phầm mặt hàng tháng. Vì sở hữu nhiều thành phầm không giống nhau và được bán ở nhiều địa chỉ không giống nhau nên mình muốn tính tổng lợi nhuận một thành phầm một:

cach su dung ham sumif trong excel

Chẳng hạn như mình muốn tính tổng số táo bán ở toàn bộ những địa chỉ trong 3 tháng qua.

Như người nghịch đã biết, kích thước của sum_range được xác định bởi kích thước tham số range. Đó là nguyên nhân tại sao người nghịch ko thể sử dụng công thức như =SUXiaoMIF(A2:A9,“hãng sản xuất phầm mềmles”,C2:E9), vì công thức này sẽ thêm những giá trị trị tương ứng “táo” trong cột C. Đây ko phtrận là những gì mà người nghịch đang tìm tìm.

Gitrận pháp thích hợp nhất là tạo một cột phụ để tính tổng từng thành phầm một, sau đó tham chiếu cột phụ đó trong sum_range.

Nhập công thức SUM giậtn thuần trong ô F2, sau đó nhập vào cột F công thức: = SUM (C2: E2).

Bước tiếp theo ngày này là viết công thức SUXiaoMIF như tiếp tại đây:

=SUXiaoMIF(A2:A9, “táo”, F2:F9)

Hoặc:

=SUXiaoMIF(A2:A9, Hmột, F2:F9)

Trong những công thức trên, range và sum_range sở hữu và số mặt hàng và số cột, có những một cột và 8 dòng sản phẩm, và trả về kết quả:

cach su dung ham sumif trong excel

Nếu muốn tính tổng giá trị trị mà ko cần tạo cột phụ, nhữngh giậtn thuần là viết từng công thức SUXiaoMIF riêng cho những cột mà mình muốn tính tổng, sau đó sử dụng hàm SUM để tính tổng:

=SUM(SUXiaoMIF(A2:A9,Imột,C2:C9), SUXiaoMIF(A2:A9,Imột,D2:D9), SUXiaoMIF(A2:A9,Imột,E2:E9))

Hoặc nhữngh khác là sử dụng công thức mảng phức tạp hơn (nhớ rằng sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter):

{=SUM((C2:C9+D2:D9+E2:E9)*(–(A2:A9=Imột)))}

Cả 2 công thức trên đều trả về kết quả là 2070.
 

3. Tại sao sử dụng hàm SUXiaoMIF ko ra kết quả?

Có nhiều nguyên nhân lúcến cho hàm SUXiaoMIF ko hoạt động và sinh hoạt, ko trả về kết quả. thường thì công thức mà người nghịch sử dụng ko trả về giá trị trị mà người nghịch mong đợi sở hữu thể là do kiểu data trong ô hoặc tham số ko thích thích hợp với hàm SUXiaoMIF. Nếu ko muốn xảy ra lỗi, dưới đấy là những gì người nghịch cần kiểm tra:

một. Các tham số phạm vi và sum_range phtrận là vùng data chứ ko phtrận mảng.

Các tham số thứ một (range) và thứ ba (sum_range) trong công thức SUXiaoMIF phtrận là tham chiếu vùng, chẳng hạn như Amột: Amột0. Nếu là mảng, chẳng hạn như {một,2,3}, Excel sẽ trả lại một thông tin lỗi.

Công thức chuẩn chỉnh xác: =SUXiaoMIF(Amột:A3, “hoa”, Cmột:C3)

Công thức sai: =SUXiaoMIF({một,2,3}, “hoa”, Cmột:C3)

2. Cách tính tổng những giá trị trị từ sheet hoặc người nghịch dạngg tính khác.

Giống như hầu giống như những hàm Excel khác, hàm SUXiaoMIF sở hữu thể tham chiếu những sheet hoặc những người nghịch dạngg tính khác, miễn là những sheet và người nghịch dạngg tính đang mở.

Ví dụ: Công thức tiếp tại đây tính tổng những giá trị trị trong mỗi ô F2:F9 trong Sheet một của Book một nếu một ô tương ứng trong cột A nằm trong và sheet sở hữu chứa thành phầm là “táo”:

=SUXiaoMIF([Book1.xlsx]Sheetmột!USDAUSD2:USDAUSD9,“táo”,[Book1.xlsx]Sheetmột!USDFUSD2:USDFUSD9)

Tuy nhiên công thức trên sẽ ko hoạt động và sinh hoạt nếu Book một bị đóng. Điều này xảy ra vì vùng data được tham chiếu bởi công thức SUXiaoMIF trong mỗi người nghịch dạngg tính ko được tham chiếu tới những mảng, và vì ko sở hữu mảng nào được tham chiếu trong mỗi tham số range và sum_range, Excel sẽ trả về thông tin lỗi #VALUE! .

3. Để tránh lỗi xảy ra, đảm bảo range và sum_range phtrận và kích thước.

Trong những phiên người nghịch dạng Excel mới hơn, tham số range và sum_range ko nhất thiết phtrận sở hữu và kích thước. Trong phiên người nghịch dạng Excel 2000 và những phiên người nghịch dạng cũ hơn, nếu kích thước của range và sum_range ko bằng nhau sẽ gây ra lỗi. 

Tuy nhiên trong mỗi phiên người nghịch dạng Excel mới hơn như Excel 20một0 và Excel 20một6, công thức SUXiaoMIF phức tạp hơn nhiều, trong đó tham số sum_range sở hữu số mặt hàng, số cột ít hơn so với tham số range. Đó là nguyên nhân tại sao những tham số range và sum_range phtrận và kích thước, để tránh lỗi xảy ra.

Cách tránh lỗi VALUE lúc sử dụng hàm SUXiaoMIF trong mỗi người nghịch dạngg tính

Khi sử dụng hàm SUXiaoMIF trong mỗi người nghịch dạngg tính, trong trường hợp nếu người nghịch dạngg tính Power nguồn ko mở, những người nghịch sẽ nhận được thông tin lỗi VALUE. Lỗi này xảy ra nếu những ô trong người nghịch dạngg tính chứa công thức sở hữu những hàm SUXiaoMIF, COUNTIF, hoặc hàm COUNTBLANK bị đóng. Để tránh lỗi này bằng nhữngh sử dụng phối hợp hàm SUM và hàm IF trong một công thức mảng.

Công thức mảng là công thức sở hữu thể triển khai nhiều phép tính trên một hoặc nhiều mục trong một mảng. Các công thức mảng hoạt động và sinh hoạt trên hai hay nhiều giá trị trị được gọi là tham số mảng.

Trong ví dụ dưới đấy là tính tổng lợi nhuận những loại thành phầm thủy htrận sản. Kết quả được trả về trong người nghịch dạngg tính sở hữu chứa công thức và data Power nguồn nằm trong người nghịch dạngg tính data.

Lưu ý: quý quý khách mặt hàng sở hữu thể áp dụng nhữngh này cho Excel 20một0, 20một3, 20một6 cho Windows.

Bước một: Mở người nghịch dạngg tính chứa data Power nguồn (Data workbook).
Bước 2: Mở người nghịch dạngg tính sở hữu chứa công thức (Report workbook).
Bước 3: Chọn ô C5 trong người nghịch dạngg tính sở hữu chứa công thức.
Bước 4: Sử dụng nút FX trên tkhô giòn công thức (Formula Bar), xác xác định trí hàm Sum.
Bước 5: Để lồng hàm IF, trên tkhô giòn công thức, tại mục Name Box, từ menu người nghịch sắm IF.
Bước 6: Nếu hàm IF ko hiển thị trong menu, người nghịch sắm More Functions rồi tìm và sắm hàm IF.
Bước 7: Nhập những đối số như tiếp tại đây:

Logical_test : Data.xlsx!USDAUSD23:USDAUSD30=”Seafood”.
Value_If _true: SUM(Data.xlsx!USDDUSD23:USDDUSD30).
Value_if_false: 0.

cach su dung ham sumif trong excel

Bước 8: Để hoàn tất công thức mảng, sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter.
Bước 9: Chọn Yes nếu được hỏi công thức đã chuẩn chỉnh xác chưa. Tên vùng data (name range) sở hữu thể xác định cho CategoryNamesProductSales.

Bằng nhữngh trên người nghịch ko còn phtrận phiền lòng về lỗi sẽ xảy ra nữa, điều này giúp người nghịch tiết kiệm được một tầm thời hạn đáng kể.

Trên đấy là Taimienphi.vn sử dụng SUXiaoMIF (một loại hàm cơ người nghịch dạng trong excel) với một điều kiện là tính phụ cấp cho những người sở hữu phục vụ là nhân viên, để sử dụng hàm tính tổng với nhiều điều kiện thì người nghịch chuyển sang sử dụng SUXiaoMIFS. Trong quy trình thực hành tính toán với hàm Sumif, người nghịch sở hữu thể gặp phtrận một vài lỗi như lỗi cú pháp, lỗi VALUE,… Để khắc phục vấn đề này, người nghịch cần tìm hiểu nội dung bài viết Lỗi hàm SUXiaoMIF để hiểu và sửa lỗi.

Ngoài ra người nghịch một hàm điều kiện tương tự như SUXiaoMIF là IF cũng rất được người tiêu dùng Excel sử dụng thông dụng, tuy nhiên hàm IF chỉ truy vấn điều kiện và đưa ra kết quả phù thích hợp với điều kiện chứ ko tính tổng như hàm SUXiaoMIF, những người nghịch nên để ý để áp dụng cho đúng nhé.

Qua ví dụ trên vững có nhẽ rằng người nghịch đã hiểu được nhữngh sử dụng hàm SUXiaoMIF trên người nghịch dạngg tính Excel. Nhờ này mà người nghịch sở hữu thể vận dụng hàm cơ người nghịch dạng trong Excel này vào thao tác thao tác của tớ hiệu suất cao nhất.

Hàm cơ người nghịch dạng SUXiaoMIF hàm tính tổng sở hữu điều kiện và nhữngh sử dụng hàm SUXiaoMIF để tính toán sở hữu điều kiện. Để sử dụng tốt hàm cơ người nghịch dạng Vlookup – hàm tìm tìm trong Excel, những người nghịch sở hữu thể tìm hiểu thêm nhữngh sử dụng Hàm Vlookup đã được Cửa Hàng chúng tôi hướng dẫn nhé.

https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-dung-ham-sumif-trong-excel-636n.aspx
Video hướng dẫn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin học văn phòng