Tin học văn phòng

Các hàm thống kê trong Excel có điều kiện, theo thời gian, số lượng

Quý Khách biết đđó hàm thống kê mang vô tận, chẳng hạn như hàm COUNTIFS, RANK, COUNT …. Mỗi hàm này mang kết quả, nhiệm vụ không giống nhau. Nếu những game thủ chưa nhớ được công thức những hàm thống kê thì và xem thêm danh sách hàm trong Excel tại đây.

Các hàm thống kê trong Excel hay những hàm tính toán, hàm ngày tháng đều tư vấn việc làm, học tập của mọi thời kỳ hiện thực một nhữngh hiệu suất cao nhất. Không chỉ nắm được tên mà cú pháp cũng như ứng dụng vào những bài toán thực tiễn mang tốt hay ko còn tùy thuộc vào mỗi game thủ hiện thực.

cac ham thong ke excel

Tổng hợp những hàm thống kê trong Excel 20một6, 20một3, 20một0, 2007

Các hàm trong Excel thường mang những mối liên quan tới nhau,  ví dụ như hàm Logic cũng mang thể kết tương thích với hàm thống kê danh sách data theo yêu cầu của bài toán, trong nội dung bài viết trước đây, Taimienphi.vn đã trình làng tới người tiêu dùng tổng hợp những hàm logic rất hữu ích với người tiêu dùng. Còn trong nội dung bài viết này, Cửa Hàng chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới những hàm thống kê trong Excel cho game thủ đọc

Tổng hợp những hàm thống kê trong Excel

một. NHÓM HÀM VỀ THỐNG KÊ

AVEDEV (numbermột, number2, …): Tính trung bình độ lệch tuyệt đối những điểm data theo trung bình của chúng. Thường sử dụng làm thước đo về sự việc chuyển đổi của tập số liệu.
AVERAGE (numbermột, number2, …): Tính trung bình và.
AVERAGEA (numbermột, number2, …): Tính trung bình và của những giá trị trị, có những cả những giá trị trị logic.
AVERAGEIF (range, criteriamột): Tính trung bình và của những giá trị trị trong một mảng theo một điều kiện.
AVERAGEIFS (range, criteriamột, criteria2, …): Tính trung bình và của những giá trị trị trong một mảng theo nhiều điều kiện.
COUNT (valuemột, value2, …): Đếm số ô trong danh sách.
COUNTA (valuemột, value2, …): Đếm số ô mang chứa giá trị trị (ko rỗng) trong danh sách.
COUNTBLANK (range): Đếm những ô rỗng trong một vùng.
COUNTIF (range, criteria): Đếm số ô thỏa một điều kiện cho trước phía trong một sản phẩm. Trên thực tiễn hàm thống kê COUNTIF là một trong mỗi trong mỗi hàm thống kê mang điều kiện được sử dụng nhiều trên Excel chính vì thế game thủ đọc quyên tâm mang thể tìm đọc và xem thêm những thông tin, hướng dẫn, thủ thuật sử dụng hàm này qua nội dung bài viết hàm COUNTIF đếm mang điều điện trong Excel mà Taimienphi.vn đã tiến hành trước đó.

cac ham thong ke theo thoi gian trong excel

COUNTIFS (rangemột, criteriamột, range2, criteria2, …): Đếm số ô thỏa nhiều điều kiện cho trước.
DEVSQ (numbermột, number2, …): Tính bình phương độ lệch những điểm data từ trung bình mẫu của chúng, rồi và những bình phương đó lại.
FREQUENCY (data_array, bins_array): Tính xem mang bao nhiêu giá trị trị thường xuyên xuất hiện phía trong một sản phẩm giá trị trị, rồi trả về một mảng đứng những số. Luôn sử dụng hàm này ở dạng công thức mảng.
GEOMEAN (numbermột, number2, …): Trả về trung bình nhân của một sản phẩm những số dương. Thường sử dụng để tính mức tăng trưởng trung bình, trong đó lãi kép mang những lãi chuyển đổi được nghĩ trước…
HARMEAN (numbermột, number2, …): Trả về trung bình điều hòa (nghịch đảo của trung bình và) của những số.
KURT (numbermột, number2, …): Tính độ nhọn của tập số liệu, biểu thị mức nhọn hay mức phẳng tương đối của một phân bố so với phân bố chuẩn chỉnh.
LARGE (array, k): Trả về giá trị trị lớn nhất thứ k trong một tập số liệu.
MAX (numbermột, number2, …): Trả về giá trị trị lớn nhất của một tập giá trị trị. Cùng với việc tính giá trị trị lớn nhất chúng ta mang thể sử dụng hàm XiaoMIN để tính giá trị trị nhỏ nhất. Tham khảo thêm nội dung bài viết hàm Max Min trong Excel để tư vấn tính giá trị trị lớn nhất, nhỏ nhất trong Excel để biết thêm thông tin.

ham thong ke countif

MAXA (numbermột, number2, …): Trả về giá trị trị lớn nhất của một tập giá trị trị, có những cả những giá trị trị logic và text.
MEDIAN (numbermột, number2, …): Tính trung bình vị của những số.
XiaoMIN (numbermột, number2, …): Trả về giá trị trị nhỏ nhất của một tập giá trị trị.
XiaoMINA (numbermột, number2, …): Trả về giá trị trị nhỏ nhất của một tập giá trị trị, có những cả những giá trị trị logic và text.
MODE (numbermột, number2, …): Trả về giá trị trị xuất hiện nhiều nhất trong một mảng giá trị trị.
PERCENTILE (array, k): Tìm phân vị thứ k của những giá trị trị trong một mảng data.
PERCENTRANK (array, x, significance): Trả về thứ hạng (vị trí tương đối) của một trị trong một mảng data, là số xác suất của mảng data đó.
PERMUT (number, number_chosen): Trả về hoán vị của những tiềm năng.
QUARTILE (array, quart): Tính điểm tứ phân vị của tập data. Thường được sử dụng trong khảo sát data để phân tách những tập hợp thành nhiều nhóm…
RANK (number, ref, order): Tính thứ hạng của một vài trong danh sách những số; hàm RANK được sử dụng nhiều lúc người tiêu dùng cần xếp thứ hạng cho data của tớ, xem thêm thêm bào viết hàm RANK tư vấn xếp thứ hạng trong Excel.

danh sach ham thong ke trong excel

SKEW (numbermột, number2, …): Trả về độ lệch của phân phối, mô tả độ ko đối xứng của phân phối quanh trị trung bình của nó.
SMALL (array, k): Trả về giá trị trị nhỏ nhất thứ k trong một tập số.
STDEV (numbermột, number2, …): Ước lượng độ lệch chuẩn chỉnh trên cơ sở mẫu.
STDEVA (valuemột, value2, …): Ước lượng độ lệch chuẩn chỉnh trên cơ sở mẫu, có những cả những giá trị trị logic.
STDEVP (numbermột, number2, …): Tính độ lệch chuẩn chỉnh theo toàn thể tập hợp.
STDEVPA (valuemột, value2, …): Tính độ lệch chuẩn chỉnh theo toàn thể tập hợp, kể cả chữ và những giá trị trị logic.
VAR (numbermột, number2, …): Trả về phương sai phối hợp mẫu.
VARA (valuemột, value2, …): Trả về phương sai phối hợp mẫu, có những cả những trị logic và text.
VARP (numbermột, number2, …): Trả về phương sai phối hợp toàn thể tập hợp.
VARPA (valuemột, value2, …): Trả về phương sai phối hợp toàn thể tập hợp, có những cả những trị logic và text.
TRIMMEAN (array, percent): Tính trung bình phần trong của một tập data, bằng nhữngh loại tỷ trọng xác suất của những điểm data ở đầu và ở cuối tập data.

cac ham thong ke danh sach trong excel

2. NHÓM HÀM VỀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

BETADIST (x, alpha, beta, A, B): Trả về giá trị trị của hàm tính tỷ trọng phân phối xác suất tích lũy beta.
BETAINV (probability, alpha, beta, A, B): Trả về nghịch đảo của hàm tính tỷ trọng phân phối xác suất tích lũy beta.
BINOMDIST (number_s, trials, probability_s, cumulative): Trả về xác suất của những lần thử thành tựu của phân phối nhị phân.
CHIDIST (x, degrees_không tính tiền vàngdom): Trả về xác xuất một phía của phân phối chi-squared.
CHIINV (probability, degrees_không tính tiền vàngdom): Trả về nghịch đảo của xác xuất một phía của phân phối chi-squared. Thực tế ko phván ai cũng sử dụng hàm CHIINV Tuy vậy lúc cần tính toán giá trị trị nghịch đảo của xác suất chúng ta thực sự cần tới hàm CHIINV nó là một trong mỗi tool tính toán suất sắc.

ham thong ke trong excel

CHITEST (actual_range, expected_range): Trả về giá trị trị của xác xuất từ phân phối chi-squared và số bậc tự tại tương ứng.
CONFIDENCE (alpha, standard_dev, size): Tính tầm tin cậy cho một kỳ vọng lý thuyết
CRITBINOM (trials, probability_s, alpha): Trả về giá trị trị nhỏ nhất sao cho phân phối nhị thức tích lũy to nhiều hơn hay bằng giá trị trị tiêu chuẩn chỉnh. Thường sử dụng để đảm bảo an toàn những ứng dụng đạt quality…
Hàm thống kê theo thời hạn EXPONDIST (x, lambda, cumulative): Tính phân phối nón. Thường sử dụng để mô plỗi thời hạn trong số những biến cố…
FDIST (x, degrees_không tính tiền vàngdommột, degrees_không tính tiền vàngdom2): Tính phân phối xác suất F. Thường sử dụng để tìm xem hai tập số liệu mang nhiều mức độ không giống nhau hay ko…
FINV (probability, degrees_không tính tiền vàngdommột, degrees_không tính tiền vàngdom2): Tính nghịch đảo của phân phối xác suất F. Thường sử dụng để so sánh độ biến thiên trong hai tập số liệu.
FTEST (arraymột, array2): Trả về kết quả của một phép thử F. Thường sử dụng để xác định xem hai mẫu mang những phương sai không giống nhau hay ko…

ham thong ke excel

FISHERINV (y): Tính nghịch đảo phép chuyển đổi Fisher. Thường sử dụng để phân tích mối đối sánh tương quan trong số những mảng số liệu…
GAMMADIST (x, alpha, beta, cumulative): Trả về phân phối tích lũy gamma. Rất có thể sử dụng để nghiên cứu và phân tích mang phân bố lệch
GAMMAINV (probability, alpha, beta): Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy gamma.
GAMMLN (x): Tính logarit tự nhiên của hàm gamma
HYPGEOMDIST (numbermột, number2,…): Trả về phân phối siêu bội (xác suất của một vài lần thành tựu nào đó…)
LOGINV (probability, mean, standard_dev): Tính nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy lognormal của x (LOGNORMDIST). Khi cần  tính toán về hàm phân phối lô-ga-rit chuẩn chỉnh tích lũy chúng ta sẽ sử dụng tới hàm LOGINV bởi lẽ đây đó là tool tốt nhất lúc tiến hành.

ham thong ke theo so luong trong excel

LOGNORMDIST (x, mean, standard_dev): Trả về phân phối tích lũy lognormal của x, trong đó logarit tự nhiên của x thường được phân phối với những tham số mean và standard_dev.
NEGBINOMDIST (number_f, number_s, probability_s): Trả về phân phối nhị thức âm (trả về xác suất mà sẽ mang number_f lần thất bại trước lúc mang number_s lần thành tựu, lúc xác suất ko đổi của một lần thành tựu là probability_s)
NORMDIST (x, mean, standard_dev, cumulative): Trả về phân phối chuẩn chỉnh (normal distribution). Thường được sử dụng trong việc thống kê, gồm cả việc kiểm tra giả thuyết
NORXiaoMINV (probability, mean, standard_dev): Tính nghịch đảo phân phối tích lũy chuẩn chỉnh
NORMSDIST (z): Trả về hàm phân phối tích lũy chuẩn chỉnh tắc (standard normal cumulative distribution function), là phân phối mang trị trung bình và là zero (0) và độ lệch chuẩn chỉnh là một trong mỗi
NORMSINV (probability): Tính nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy chuẩn chỉnh tắc
POISSON (x, mean, cumulative): Trả về phân phối poisson. Là hàm thống kê con số theo thời hạn thường sử dụng để ước tính con số biến cố sẽ xảy ra trong một tầm thời hạn nhất định
quảng cáoOB (x_range, prob_range, lower_limit, upper_limit): Tính xác suất của những trị trong sản phẩm nằm giữa hai giới hạn
STANDARDIZE (x, mean, standard_dev): Trả về trị chuẩn chỉnh hóa từ phân phối biểu thị bởi mean và standard_dev
TDIST (x, degrees_không tính tiền vàngdom, tails): Trả về xác suất của phân phối Student (phân phối t), trong đó x là giá trị trị tính từ t và được sử dụng để tính xác suất.
TINV (probability, degrees_không tính tiền vàngdom): Trả về giá trị trị t của phân phối Student.
TTEST (arraymột, array2, tails, type): Tính xác xuất kết tương thích với phép thử Student.
WEIBULL (x, alpha, beta, cumulative): Trả về phân phối Weibull. Thường sử dụng trong phân tích độ tin cậy, như tính tuổi thọ trung bình của một thiết bị.
ZTEST (array, x, sigma): Trả về xác suất một phía của phép thử z.

Trên đó là những hàm thống kê trong Excel, mong là nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ sức được những game thủ trong quy trình sử dụng tool văn phòng Microsoft Excel. Chúc những game thủ học tập và sử dụng Excel đạt ngưỡng cao cực tốt !

https://thuthuat.taimienphi.vn/cac-ham-thong-ke-trong-excel-574mộtn.aspx
Microsoft đã cho trình làng phiên game thủ dạng Microsoft Office 20một6. Đây là bộ ứng dụng văn phòng được thay đổi thêm vô tận tính năng hữu ích. Giúp tạo game thủ dạngg, tính toán, thống kê những phép tính, cân đối thu chi cho doanh nghiệp, cơ quan, hay cả những siêu thị lớn.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button