Cuộc thi IoT Startup

Phát triển Đô thị thông minh và Nâng cao chất lượng cuộc sống


Hạn đăng ký đến hết ngày 30/05/2016

Đăng ký

"IoT Startup - Phát triển Đô thị thông minh và Nâng cao chất lượng cuộc sống" là cuộc thi do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. HCM tổ chức. Với mục tiêu ươm tạo và hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực IoT, cuộc thi sẽ được phát động rộng rãi trong các trường đại học, viện nghiên cứu, cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận.

Mục tiêu


Portfolio Item

Quy mô cuộc thi


Portfolio Item

Đối tượng - tiêu chí


Portfolio Item

Lĩnh vực khuyến nghị


Portfolio Item
01

Giải Nhất

60.000.000 đồng
Ưu tiên xét chọn vào chương trình ươm tạo của SHTP-IC

04

Giải Khuyến khích

10.000.000 đồng/giải
Ưu tiên xét chọn vào chương trình ươm tạo của SHTP-IC

03-05

Dự án

Ưu tiên xét chọn vào chương trình ươm tạo của SHTP-IC

Lộ trình


Lộ trình tổ chức cuộc thi như sau:

Lộ trình cuộc thi
09/04/2016
Công bố cuộc thi
Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao
Chi tiết:
Họp báo công bố cuộc thi, quảng bá, đăng ký
Tiếp nhận dự án qua email, website
01/06 - 30/07/2016
Vòng 1
Đào tạo, tư vấn, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh
Chi tiết
Ban giám khảo sơ tuyển chọn 20 dự án để đào tạo tư vấn khởi nghiệp miễn phí liên tục trong 04 tuần.
Nội dung chương trình chi tiết như sau:
Đào tạo về xây dựng Kế hoạch Kinh doanh
Đào tạo, tư vấn về kỹ thuật, sở hữu trí tuệ
Đào tạo về kỹ năng thuyết trình dự án
30/07/2016
Nộp sản phẩm Demo
Phương án kinh doanh hoàn chỉnh
Chi tiết:
KẾT QUẢ VÒNG 1: các dự án phải nộp lại Phương án kinh doanh hoàn chỉnh sau khi kết thúc khóa đào tạo, tư vấn
06-07/08/2016
Vòng 2
Phản biện, hoàn thiện sản phẩm
Chi tiết:
Các dự án trình bày, phản biện trước Ban giám khảo về bản demo sản phẩm và kế hoạch kinh doanh của dự án.
KẾT QUẢ VÒNG 2: 10 dự án được chọn sẽ tiếp tục vào vòng chung kết
20/08/2016
Vòng Chung Kết
Chi tiết:
Mỗi đội có 10 phút trình bày + 10 phút phản biện trước Ban giám khảo.
KẾT QUẢ CUỘC THI: 01 đội đạt giải nhất, 04 đội đạt giải khuyến khích và 03-05 dự án được chọn vào chương trình ươm tạo Doanh nghiệp IoT của Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao.
09/04/2016 - 30/05/2016
09/04/2016
Họp báo, quảng bá giới thiệu cuộc thi.
Chi tiết:
Họp báo, quảng bá giới thiệu cuộc thi.
09/04/2016 – 30/05/2016
Đăng ký tham gia cuộc thi.
Chi tiết:
Đăng ký tham gia cuộc thi.
30/05/2016
Hạn chót nộp hồ sơ tham gia cuộc thi.
Chi tiết:
Hạn chót nộp hồ sơ tham gia cuộc thi.
30/05/2016 - 06/06/2016
Xét chọn 20 dự án vào vòng 1
Chi tiết:
Xét chọn 20 dự án vào vòng 1
06/06/2016
Công bố các dự án được chọn vào Vòng 1
Chi tiết:
Công bố các dự án được chọn vào Vòng 1
Đào tạo, tư vấn và hoàn thiện kế hoạch kinh doanh
11/6/2016
Đào tạo về Kỹ năng thuyết trình kêu gọi vốn đầu tư
Chi tiết:
Đào tạo về Kỹ năng thuyết trình kêu gọi vốn đầu tư (Sáng: 8g30 – 11g30, Chiều: 13g00 – 16g00)
18/6/2016
Đào tạo về Cách lập kế hoạch kinh doanh theo mô hình Business Canvas Model
Chi tiết:
Đào tạo về Cách lập kế hoạch kinh doanh theo mô hình Business Canvas Model (Sáng: 8g30 – 11g30, Chiều: 13g00 – 16g00)
25/6/2016
Đào tạo về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IoT
Chi tiết:
Đào tạo về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IoT (Sáng: 8g30 – 11g30, Chiều: 13g00 – 16g00)
06/6/2016 – 30/7/2016
Các dự án hoàn thiện sản phẩm demo, Phương án kinh doanh
Chi tiết:
Các dự án hoàn thiện sản phẩm demo, Phương án kinh doanh
30/7/2016
Hạn chót nộp sản phẩm và Phương án kinh doanh
Chi tiết:
Hạn chót nộp sản phẩm và Phương án kinh doanh
Vòng thi phản biện
09/8/2016
20 dự án trình bày, phản biện
Chi tiết:
20 dự án trình bày, phản biện về sản phẩm demo và Bản kế hoạch kinh doanh trước Ban giám khảo. Mỗi dự án có 7 phút trình bày + 7 phút phản biện dự án trước Ban giám khảo.
09/8/2016
Công bố 10 dự án được chọn vào Vòng chung kết
Chi tiết:
Công bố 10 dự án được chọn vào Vòng chung kết
09/8/2016 - 19/8/2016
10 dự án được chọn tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, dự án để thi đấu tại Vòng Chung kết
Chi tiết:
10 dự án được chọn tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, dự án để thi đấu tại Vòng Chung kết
Vòng chung kết ngày 19/08/2016
19/8/2016
10 dự án trình bày, phản biện trước Ban giám khảo
Chi tiết:
10 dự án trình bày, phản biện trước Ban giám khảo
19/8/2016
Công bố kết quả cuộc thi
Chi tiết:
Công bố 01 đội đạt giải nhất, 04 đội đạt giải khuyến khích và 03-05 dự án được đặc cách vào chương trình ươm tạo Doanh nghiệp IoT của Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao.

Tư vấn - Đào tạo


 • Portfolio Item

  Ông Tô Thành Lập

  Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ Đại học Bách khoa

  Portfolio Item

  Ông Hoàng Đức Trung

  Quỹ đầu tư DFJ Vina Capital

  Portfolio Item

  Ông Nguyễn Hoàng Ly

  Công ty cổ phần Komtek

 • Portfolio Item

  Bà Hoàng Tố Như

  Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM

  Portfolio Item

  Ông Lê Thái Hưng

  Texas Instrument Việt Nam

  Portfolio Item

  Ông Nguyễn Đình Uyên

  Đại học Quốc tế

ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI

HẠN ĐĂNG KÝ ĐẾN HẾT NGÀY 30/05/2016

Vui lòng đọc một cách cẩn thận.

BAN TỔ CHỨC


sp1
sp2
sp3
sp4
sp5
sp6
sp7

Đăng ký để nhận tin tức cập nhật

Liên hệ


VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Địa chỉ

Khu K1-G3
Đường D1, Khu Công nghệ cao
Phường Tân Phú, Quận 9
Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại

08.37361086/ 0988437772
(Chị Phan Thùy Ly)